TATA Immobilizer Key Services บริการทำดอกกุญแจอิมโมบิไลเซอร์

โทรเช็คราคาค่าบริการและนัดหมายได้ที่เบอร์ 02-8680901 * HOT LINE 0879729777
(วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 18.00 น.)

TATA Immobilizer Key Services บริการทำดอกกุญแจอิมโมบิไลเซอร์

โทรเช็คราคาค่าบริการและนัดหมายได้ที่เบอร์

02-8680901* HOT LINE 0879729777
(วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 18.00 น.)

กุญแจและรีโมท TATA SAFARI

รถ/รุ่น

ปี

ทำดอกกุญแจ อิมโมบิไลเซอร์ / รีโมท เพิ่ม

รวมค่าตัดกุญแจแล้ว

(กดที่รูปกุญแจเพื่อขยาย)

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่

SAFARI

2011+

ดอกรีโมท 3ปุ่ม
433Mhz
ราคา 4,950 บาท

เปลี่ยนกรอบรีโมทพร้อมตัด
 1,650 บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

4,500 บาท

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
1,800 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
2,500 บาท

หรือ ทำใหม่เป็นรีโมท 2 ปุ่ม
กุญแจพับราคาประหยัดกว่า 20%
สามารถเลือกรูปแบบรีโมทตรงตามสไตล์ของท่านตามต้องการได้มากกว่า 22 แบบ

ARIA INDIA 433Mhz

ราคา 2,980 บาท

รุ่นและปีที่ไม่ได้กำหนดกรุณาสอบถามเพื่อตรวจสอบว่าทำได้หรือไม่

ทำรีโมทเพิ่ม

ดอกรีโมทไม่มีของครับ

นัดหมายให้บริษัททำนอกสถานที่

– ทางบริษัทเริ่มให้บริการโดยท่านสามารถนัดหมายล่วงหน้า 1 วันทำการ โทรเช็คราคาและวันทำได้ที่เบอร์ 02-8680901 ทั้งนี้ลูกค้าต้องเสีย ค่าบริการนอกสถานที่ 800++ แล้วแต่ระยะทาง

กรณีดอกกุญแจลูกค้าหายหมด

– กรณีดอกกุญแจลูกค้าหายหมด ราคารีเซต EPROM ภายในกล่อง ECU/ECM เพื่อทำรหัสใหม่ ราคาประมาณ 6,500-9,500 บาท สำหรับดอกแรก ลูกค้าได้กุญแจ 1ดอกถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มดอกกุญแจก็บวกราคาขึ้นตามราคาดอกที่ระบุข้างต้น (ราคานี้ไม่รวมค่าทำเล็งเขี้ยวทำดอก แนะนำให้ช่างทำดอกที่สามารถไขสวิทซ์กุญแจได้ก่อน)

ค่าบริการทำดอกกุญแจขึ้นใหม่

– ค่าบริการทำดอกกุญแจขึ้นใหม่ ราคาประมาณ 1 ,500++ บาท แล้วแต่ความยากง่ายของรถ

เช็ครุ่นและราคาค่าบริการโดยการคลิกที่
เมนูรถยนต์หรือเมนูรถจักรยานยนต์