หน้าแรก บริษัท สินค้า การบริการ ติดต่อ คำถาม
ที่ถามบ่อย
การให้บริการทำกุญแจฝังชิพลูกค้าต้องแสดงความเป็นเจ้าของรถโดยการเตรียมสำเนาทะเบียนรถและบัตรประชาชนก่อนให้บริการทุกครั้ง
การบริการ
• ดอกกุญแจชิพ
• ทำกุญแจชิพเพิ่ม
• ทำดอกกุญแจรีโมท
• ดอกกุญแจหายหมด
• แก้ไขซ่อมแซม สวิทช์รถยนต์
• สถานที่ให้บริการ

• อิมโมบิไลเซอร์คืออะไร


• ยี่ห้อและรุ่นที่ให้บริการ
 

DUCATI Motorcycle Immobilizer Key Services
บริการทำดอกกุญแจฝั่งชิพมอเตอร์ไซค์ ดูคาติ
โทรเช็คราคาค่าบริการและนัดหมายได้ที่เบอร์ 02-8680901

HOT LINE
 0879729777
(วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8:00-18:00น)

                                     รถและรุ่นที่ให้บริการ
                               DUCATI MOTORCYCLE

Monster S2R

Monster S4

Monster ST3

620

749


800

900

999

Monster 796

Monster 795
1195 Panigale
Panigale 1199
1199 Panigale

Street Fighter 848

Panigale 899
899 Panigale

Ducati Scrambler

Ducati Scrambler
1100
       
DUCATI Motocyle  key (after the year 2001) DUCATI Monster S2R, S4, ST3, 600, 620, 749, 800, 899, 900, 999
                                     กุญแจรถและรีโมท

รถ/รุ่น

ปี

ทำดอกกุญแจ อิมโมบิไลเซอร์ / รีโมท เพิ่ม
รวมค่าตัดกุญแจแล้ว

(กดที่รูปกุญแจเพื่อขยาย)

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่


ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่Ducati Scrambler
1100

2016+
ดอกกุญแจชิพไม่มีรีโมท
5,950บาท
 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

25,500 บาท

Texas Crypto 40/80 bit transponder

eeprom 95c512 SMD8 package.
Expected file size is 65536 bytes
shows 5-digit PIN code.

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
5,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
6,800บาทDucati Scrambler
 

2015+
ดอกกุญแจชิพไม่มีรีโมท
4,950บาท
 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

22,500 บาท

Texas Crypto 40/80 bit transponder

eeprom 24c16 SMD8 package.
Expected file size is 2048 bytes.
show pincode

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
4,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
5,800บาทStreet Fighter 848
 

2013+
ดอกกุญแจชิพไม่มีรีโมท
4,550บาท
 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

16,500 บาท
TP04,TP05

dashboard MAE Electronics


PIC18F6585 - 64 pin
QFP.File size - 1024 bytes
 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
4,800บาท


Panigale 899
899 Panigale

 

2013+
ดอกกุญแจชิพไม่มีรีโมท
4,250บาท
 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

12,500 บาท

TP04,TP05

Ducati 899 Panigale immobox ZADI

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
4,800บาทPanigale 1199

2013+
ดอกกุญแจชิพไม่มีรีโมท
4,250บาท
 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

12,500 บาท

TP04,TP05

Ducati 1199 Panigale immobox ZADI

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
4,800บาทMonster 795

2010+
ดอกกุญแจชิพไม่มีรีโมท
3,850บาท
 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

16,500 บาท
12
TP04,TP05

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
4,800บาทMonster 796

2010+
ดอกกุญแจชิพไม่มีรีโมท
3,850บาท
 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

16,500 บาท
12
TP04,TP05

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
4,800บาทMonster S2R

2005+

ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
2,550บาท
 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

6,500 บาท

Ducati: 600, 620, 749, 800, 900, 999, 1000
TP04,TP05

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
800 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
2
,000บาท


Monster S4
2001+

ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
2,550บาท
 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

6,500 บาท
 

TP04,TP05

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
800 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
2
,000บาท


Monster S4R
2005+

ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
2,550บาท
 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

6,500 บาท
 

TP04,TP05

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
800 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
2
,000บาท


Monster ST3
2003+

ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
2,850บาท
 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

7,500 บาท
 

TP04,TP05

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
800 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
2
000บาท

 


600 MONSTER
2001+

ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
2,550บาท
 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

7,500 บาท


Ducati: 600, 620, 749, 800, 900, 999, 1000

TP04,TP05

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
800 บาท

สลับเขี้ยวร
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
2
,00บาท

 


600 S SPORT
2001+

ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
2,550บาท
 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

7,500 บาท


Ducati: 600, 620, 749, 800, 900, 999, 1000

TP04,TP05

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
800 บาท

สลับเขี้ยวร
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
2
,00บาท

 


620 MONSTER DARK
2003+

ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
2,850บาท
 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

7,500 บาท


Ducati: 600, 620, 749, 800, 900, 999, 1000

TP04,TP05

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
800 บาท

สลับเขี้ยวร
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
2
,00บาท

 


620 SPORT
2003+

ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
2,850บาท
 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

7,500 บาท


Ducati: 600, 620, 749, 800, 900, 999, 1000

TP04,TP05

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
800 บาท

สลับเขี้ยวร
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
2
,00บาท

 


749
2003+


ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
3,250บาท

 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

8,500 บาท


Ducati: 600, 620, 749, 800, 900, 999, 1000

TP04,TP05

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
1
,200 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
2
,200บาท

 


800 SPORT
2003+

ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
3,250บาท
 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

8,500 บาท


Ducati: 600, 620, 749, 800, 900, 999, 1000

TP04,TP05

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
1
,200 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
2
,200บาท

 


900 MONSTER
2001+

ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
3,250บาท
 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

9,500 บาท

Ducati: 600, 620, 749, 800, 900, 999, 1000

TP04,TP05

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
1
,200 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
2
,800บาท

 


999 999R 999S
1000 DS
2003+

ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
3,550บาท
 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

9,500 บาท

Ducati: 600, 620, 749, 800, 900, 999, 1000

TP04,TP05

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
1
,200 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
2
,200บาท

 

 

  •  ทำกุญแจสำรองเพิ่ม

        ท่านต้องส่งดอกกุญแจแท้  MASTER  ของลูกค้า  มาที่บริษัท เพื่อทำการอ่านข้อมูลโดยเครื่อง  RW4  และส่งสำเนาข้อมูลลงดอกกุญแจตัวใหม่ ถ้าต้องการทำดอกรีโมทต้องนำรถมาด้วย

-   ในเขตกรุงเทพฯ   แนะนำให้วิ่งมาทำที่บริษัทได้เลย  ใช้เวลาทำประมาณ 15-30 นาที กรุณาโทรมานัดหมายกับช่างเช็คก่อนว่าทำได้วันไหน แผนที่บริษัท

Adobe Systems-   ต่างจังหวัด  ปัจจุบันเรามีลูกค้าที่ให้บริการ ดังนี้

             ใช้บริการส่งทางพัสดุไปรษณีย์ EMS มา หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วจะจัดส่งกลับไปทาง EMS ใช้เวลาประมาณ 2  วัน ไปกลับ

  • นัดหมายให้บริษัททำนอกสถานที่

            ทางบริษัทเริ่มให้บริการโดยท่านสามารถนัดหมายล่วงหน้า 1 วันทำการ โทรเช็คราคาและวันทำได้ที่เบอร์ 02-8680901
ทั้งนี้ลูกค้าต้องเสีย ค่าบริการนอกสถานที่
800++ แล้วแต่ระยะทาง
           

  • กรณีดอกกุญแจลูกค้าหายหมด ราคารีเซต EPROM ายในกล่อง ECU/ECM เพื่อทำรหัสใหม่  ราคาประมาณ  5,500-1X,XXX บาท สำหรับดอกแรก ลูกค้าได้กุญแจ 1ดอกถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มดอกกุญแจก็บวกราคาขึ้นตามราคาดอกที่ระบุข้างต้น

                (ราคานี้ไม่รวมค่าทำเล็งเขี้ยวทำดอก แนะนำให้ช่างทำดอกที่สามารถไขสวิทส์กุญแจได้ก่อน)
 

  • ค่าบริการทำดอกกุญแจขึ้นใหม่ ราคาประมาณ  1,XXX-3,XXX บาท แล้วแต่ความยากง่ายของรถ


     

  • สถานที่ให้บริการDepartment of Export Promotion

 

HOT LINE
 0879729777

แผนที่สถานที่
ให้บริการ


 

บริการทำดอกกุญแจฝังชิพและกุญแจรีโมทในรถยนต์ทุกรุ่น Immobilizer Key Services โดยช่างกุญแจชิพมืออาชีพ เทคโนโลยีจากอเมริกา
สงวนลิขสิทธิ์ 2546-2556 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลเลิศเอ็นจิเนียริ่ง
228/2 ถนน เพชรเกษม เชิงสะพานบางไผ่ ระหว่างซอยเพชรเกษม 18-20 แขวง วัดท่าพระ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของตามที่พวกเขาจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของสินค้าและบริการอ้างอิงและคำอธิบาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลเลิศเอ็นจิเนียริ่ง
เป็น บริษัท อิสระที่เชี่ยวชาญในการขายและการบริการของกุญแจรถยนต์ เราไม่ได้เป็นในทางที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนหรือรับรองใด ๆ จากเจ้าของเครื่องหมายการค้า
Trademarks and copyrights used in this site are the property of their respective owners; they are used for the purpose of products and services reference and description.
Pollert Engineering Ltd.,Part is an independent company specializing in the sales and service of automotive keys. We are not in any way affiliated with, sponsored or endorsed by any of the trademarks owners