หน้าแรก บริษัท สินค้า การบริการ ติดต่อ คำถาม
ที่ถามบ่อย
การให้บริการทำกุญแจฝังชิพลูกค้าต้องแสดงความเป็นเจ้าของรถโดยการเตรียมสำเนาทะเบียนรถและบัตรประชาชนก่อนให้บริการทุกครั้ง
การบริการ
• ดอกกุญแจชิพ
• ทำกุญแจชิพเพิ่ม
• ทำดอกกุญแจรีโมท
• ดอกกุญแจหายหมด
• แก้ไขซ่อมแซม สวิทช์รถยนต์
• สถานที่ให้บริการ

• อิมโมบิไลเซอร์คืออะไร


• ยี่ห้อและรุ่นที่ให้บริการ
 

VOLVO Immobilizer Key Services
บริการทำดอกกุญแจชิพและรีโมท วอลโว่
โทรเช็คราคาค่าบริการและนัดหมายได้ที่เบอร์ 02-8680901

HOT LINE
 0879729777
(วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8:00-18:00น)

รถและรุ่นที่ให้บริการ วอลโว่
VOLVO


 960


850

S40

S60

S70/C70/V70

S80

S80 2009

V70 2009
   
บริการเปลี่ยนกรอบรีโมทวอลโว่

บริการเปลี่ยนกรอบรีโมท
2ปุ่ม
2
,250บาท


บริการเปลี่ยนกรอบรีโมท
3ปุ่ม
2
,250บาท

บริการเปลี่ยนกรอบรีโมท
4ปุ่ม
2
,250บาท 


บริการเปลี่ยนกรอบรีโมท
5ปุ่ม
2
,250บาท

เปลี่ยนแผงวงจร
3
,550บาท


เปลี่ยนหัวกุญแจแบบพับ
พร้อมตัด
2
,850บาท

บริการรวมกุญแจและรีโมทเป็นกุญแจเดียว
แบบพับรุ่นใหม่พร้อมตัด
 4
,550บาท   

บริการรวมกุญแจและรีโมทเป็นกุญแจเดียว
แบบพับรุ่นใหม่พร้อมตัด
 4
,550บาท   

บริการเปลี่ยนกรอบดอกกุญแจพร้อมตัด
กรณีดอกชำรุด
 1
,550-1,850บาท

บริการรวมกุญแจและรีโมทเป็นกุญแจเดียว
แบบพับรุ่นใหม่พร้อมตัด
 4
,550บาท   

บริการรวมกุญแจและรีโมทเป็นกุญแจเดียว
แบบพับรุ่นใหม่พร้อมตัด
 4
,550บาท   

บริการเปลี่ยนกรอบ
วงจรรีโมทพับ 5ปุ่ม
2,550บาท

เปลี่ยนแผงวงจร
3
,550บาท
กุญแจรถและรีโมท

รถ/รุ่น

ปี

ทำดอกกุญแจ อิมโมบิไลเซอร์ / รีโมท เพิ่ม
รวมค่าตัดกุญแจแล้ว

(กดที่รูปกุญแจเพื่อขยาย)

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่


ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่

 940/960
1995-1998
ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
2,850บาท

บริการเปลี่ยนกรอบกุญแจกรณีดอกชำรุด
1,550บาท


ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
2,650บาท

บริการเปลี่ยนกรอบกุญแจกรณีดอกชำรุด
1,250บาท


 
 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่
กรณีดอกหายหมด

6,500 บาท


ID:33(T5)
Volvo: 850, 940, 960, C70(-1998), Polar, S40(-1998), S70(-1998), V40(-1998), V70(-1998)
ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
2,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
3,500บาท

 

 

 


850
1995-1997


ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
2,850บาท

บริการเปลี่ยนกรอบกุญแจกรณีดอกชำรุด
1,550บาทดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
2,650บาท

บริการเปลี่ยนกรอบกุญแจกรณีดอกชำรุด
1,250บาท


 

 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่
กรณีดอกหายหมด

6,500 บาท


ID:33(T5)
Volvo: 850, 940, 960, C70(-1998), Polar, S40(-1998), S70(-1998), V40(-1998), V70(-1998)

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
2,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
3,500บาท

 

 S40/ V40
 
1995-1998

 

ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
3,250บาท
ID:33/73 (TP05)

บริการเปลี่ยนกรอบกุญแจ
กรณีดอกชำรุด
1,550บาท

 


 บริการเปลี่ยนกรอบรีโมท
2
,250บาท

เปลี่ยนแผงวงจร
3
,550บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่
กรณีดอกหายหมด

6,500
บาท
ID:33(T5)
Volvo: 850, 940, 960, C70(-1998), Polar, S40(-1998), S70(-1998), V40(-1998), V70(-1998)


8,500
บาท

ID:73(T5)

Volvo: C70(1998-), S40(1998-), S70(1998-), S80(1998-1999), V40(1998-), V70(1998-2000)
Volvo trucks: FH1
2
 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3
,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
5
,500บาท

 

 

1999-2006
ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
5,250บาท
ID:44

บริการเปลี่ยนกรอบกุญแจ
กรณีดอกชำรุด
1,850บาทบริการเปลี่ยนกรอบรีโมท
2
,250บาทรีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่
กรณีดอกหายหมด

10,500 บาท

Volvo CEM
IMMO3
ID:44

Volvo:S80(-2003),S60(-2003),XC70(-2003),XC90(-2003),V70(-2003)

 S60
2001-2006
ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
4,850บาท
TP14/TP08

บริการเปลี่ยนกรอบกุญแจกรณีดอกชำรุด
1,850บาท


 เปลี่ยนหัวกุญแจแบบพับ
พร้อมตัด
2
,850บาท


บริการเปลี่ยนกรอบ
วงจรรีโมทพับ 5ปุ่ม
2,550บาท

 

เปลี่ยนทั้งตัวลดเหลือ
4
,550บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่
กรณีดอกหายหมด

8,500 บาท
 


ID:44(TP14)

Volvo: C70(1998-), S40(1998-), S70(1998-), S80(1998-1999), V40(1998-), V70(1998-2000)
Volvo trucks: FH1
2

10,500 บาท

Volvo CEM

ID:48(TP08)
Volvo:S80(-2003),S60(-2003),XC70(-2003),XC90(-2003),V70(-2003)
 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3
,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
5
,500บาท

 

 S70/C70/V70
 
1995-1998

 

ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
3,250บาท
(TP05)

บริการเปลี่ยนกรอบกุญแจกรณีดอกชำรุด
1,550บาท


 เปลี่ยนหัวกุญแจแบบพับ
พร้อมตัด
2
,850บาท

บริการเปลี่ยนกรอบ
วงจรรีโมทพับ 5ปุ่ม
2,550บาท

 

เปลี่ยนทั้งตัวลดเหลือ
4
,550บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่
กรณีดอกหายหมด

8,500 บาท

Volvo: C70(1998-), S40(1998-), S70(1998-), S80(1998-1999), V40(1998-), V70(1998-2000)
Volvo trucks: FH1
2

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3
,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
5
,500บาท

 

 

1999-2003
ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
5,250บาท
TP14/TP08
บริการเปลี่ยนกรอบกุญแจ
กรณีดอกชำรุด
1,850บาท


เปลี่ยนหัวกุญแจแบบพับ
พร้อมตัด
2
,850บาท


บริการเปลี่ยนกรอบ
วงจรรีโมทพับ 5ปุ่ม
2,550บาท

 

เปลี่ยนทั้งตัวลดเหลือ
4
,550บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่
กรณีดอกหายหมด

10,500 บาท

Volvo CEM

ID:48(TP08)

Volvo:S80(-2003),S60(-2003),XC70(-2003),XC90(-2003),V70(-2003)


V70 2009
 
2006-2009

 

ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
6,250บาท
(TP12)

บริการเปลี่ยนกรอบกุญแจกรณีดอกชำรุด
1,750บาท


 เปลี่ยนหัวกุญแจแบบพับ
พร้อมตัด
2
,850บาท

บริการเปลี่ยนกรอบ
วงจรรีโมทพับ 5ปุ่ม
2,550บาท
 

เปลี่ยนทั้งตัวลดเหลือ
4
,550บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่
กรณีดอกหายหมด

10,500 บาท


Volvo CEM Delphi with ID46
 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3
,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
5
,500บาท

 

 
S80
 
1995-1998
ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
3,550บาท
(TP05)

บริการเปลี่ยนกรอบกุญแจกรณีดอกชำรุด
1,550บาท


 เปลี่ยนหัวกุญแจแบบพับ
พร้อมตัด
2
,850บาท


บริการเปลี่ยนกรอบ
วงจรรีโมทพับ 5ปุ่ม
2,550บาท
 

เปลี่ยนทั้งตัวลดเหลือ
4
,550บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่
กรณีดอกหายหมด

8,500 บาท


Volvo: C70(1998-), S40(1998-), S70(1998-), S80(1998-1999), V40(1998-), V70(1998-2000)
Volvo trucks: FH1
2

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3
,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
5
,500บาท

 

 

1999-2003
ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
5,550บาท
TP14/TP08

บริการเปลี่ยนกรอบกุญแจ
กรณีดอกชำรุด
1,850บาท


เปลี่ยนหัวกุญแจแบบพับ
พร้อมตัด
2
,850บาท


บริการเปลี่ยนกรอบ
วงจรรีโมทพับ 5ปุ่ม
2,550บาท

เปลี่ยนทั้งตัวลดเหลือ
4
,550บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่
กรณีดอกหายหมด

10,500 บาท

Volvo CEM

ID:48(TP08)

Volvo:S80(-2003),S60(-2003),XC70(-2003),XC90(-2003),V70(-2003)

 S80 2009
 
2006-2009

 

ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
6,250บาท
(TP12)

บริการเปลี่ยนกรอบกุญแจกรณีดอกชำรุด
2,250บาท


 เปลี่ยนหัวกุญแจแบบพับ
พร้อมตัด
2
,850บาท

บริการเปลี่ยนกรอบ
วงจรรีโมทพับ 5ปุ่ม
2,550บาท

เปลี่ยนทั้งตัวลดเหลือ
4
,550บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่
กรณีดอกหายหมด

10,500 บาท


Volvo CEM Delphi with ID46
 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3
,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
5
,500บาท

 

 

บริการเปลี่ยนกรอบกุญแจรีโมท VOLVO กรณีกรอบชำรุด+พร้อมตัด ราคา 1,550-1,850บาท

เปลี่ยนแผงวงจร
3
,550บาท

บริการเปลี่ยนกรอบดอกกุญแจ
พร้อมตัด
กรณีดอกชำรุด
 
1,250บาท
 

บริการเปลี่ยนกรอบดอกกุญแจ
พร้อมตัด
กรณีดอกชำรุด
 1
,550-1,850บาท

บริการเปลี่ยนกรอบดอกกุญแจ
พร้อมตัด
กรณีดอกชำรุด
 1
,550บาท
 
บริการรวมดอกกุญแจและรีโมท VOLVO เป็นตัวเดียว+พร้อมตัด ราคา 4,550บาท

 

  •  ทำกุญแจสำรองเพิ่ม

        ท่านต้องส่งดอกกุญแจแท้  MASTER  ของลูกค้า  มาที่บริษัท เพื่อทำการอ่านข้อมูลโดยเครื่อง  RW4  และส่งสำเนาข้อมูลลงดอกกุญแจตัวใหม่ ต้องนำรถมาด้วย

-   ในเขตกรุงเทพฯ   แนะนำให้วิ่งมาทำที่บริษัทได้เลย  ใช้เวลาทำประมาณ 15-30 นาที กรุณาโทรมานัดหมายกับช่างเช็คก่อนว่าทำได้วันไหน แผนที่บริษัท

        

  • นัดหมายให้บริษัททำนอกสถานที่

            ทางบริษัทเริ่มให้บริการโดยท่านสามารถนัดหมายล่วงหน้า 1 วันทำการ โทรเช็คราคาและวันทำได้ที่เบอร์ 02-8680901
ทั้งนี้ลูกค้าต้องเสีย ค่าบริการนอกสถานที่
800++ แล้วแต่ระยะทาง
           

  • กรณีดอกกุญแจลูกค้าหายหมด ราคารีเซต EPROM ายในกล่อง ECU/ECM เพื่อทำรหัสใหม่  ราคาประมาณ  5,500-1X,XXX บาท สำหรับดอกแรก ลูกค้าได้กุญแจ 1ดอกถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มดอกกุญแจก็บวกราคาขึ้นตามราคาดอกที่ระบุข้างต้น

                (ราคานี้ไม่รวมค่าทำเล็งเขี้ยวทำดอก แนะนำให้ช่างทำดอกที่สามารถไขสวิทส์กุญแจได้ก่อน)
 

  • ค่าบริการทำดอกกุญแจขึ้นใหม่ ราคาประมาณ  1,XXX-3,XXX บาท แล้วแต่ความยากง่ายของรถ


     

  • สถานที่ให้บริการ
Department of Export Promotion

 

HOT LINE
 0879729777


แผนที่สถานที่
ให้บริการ 

บริการทำดอกกุญแจฝังชิพและกุญแจรีโมทในรถยนต์ทุกรุ่น Immobilizer Key Services โดยช่างกุญแจชิพมืออาชีพ เทคโนโลยีจากอเมริกา
สงวนลิขสิทธิ์ 2546-2556 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลเลิศเอ็นจิเนียริ่ง
228/2 ถนน เพชรเกษม เชิงสะพานบางไผ่ ระหว่างซอยเพชรเกษม 18-20 แขวง วัดท่าพระ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของตามที่พวกเขาจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของสินค้าและบริการอ้างอิงและคำอธิบาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลเลิศเอ็นจิเนียริ่ง
เป็น บริษัท อิสระที่เชี่ยวชาญในการขายและการบริการของกุญแจรถยนต์ เราไม่ได้เป็นในทางที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนหรือรับรองใด ๆ จากเจ้าของเครื่องหมายการค้า
Trademarks and copyrights used in this site are the property of their respective owners; they are used for the purpose of products and services reference and description.
Pollert Engineering Ltd.,Part is an independent company specializing in the sales and service of automotive keys. We are not in any way affiliated with, sponsored or endorsed by any of the trademarks owners