หน้าแรก บริษัท สถานที่ให้บริการ การบริการ ติดต่อ คำถาม
ที่ถามบ่อย
การให้บริการทำกุญแจฝังชิพลูกค้าต้องแสดงความเป็นเจ้าของรถโดยการเตรียมสำเนาทะเบียนรถและบัตรประชาชนก่อนให้บริการทุกครั้ง
การบริการ
• ดอกกุญแจชิพ
• ทำกุญแจชิพเพิ่ม
• ทำดอกกุญแจรีโมท
• ดอกกุญแจหายหมด
• แก้ไขซ่อมแซม สวิทช์รถยนต์
• เปลี่ยนกรอบรีโมทแตก
• สถานที่ให้บริการ

• อิมโมบิไลเซอร์คืออะไร

 

• ยี่ห้อและรุ่นที่ให้บริการ
         

        รถยนต์

 

PORSCHE Immobilizer Key Services
บริการทำดอกกุญแจฝั่งชิพ porsche
โทรเช็คราคาค่าบริการและนัดหมายได้ที่เบอร์ 02-8680901

HOT LINE
 0879729777
(วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8:00-18:00น)

รถและรุ่นที่ให้บริการ
PORSCHE

Porsche 911

Porsche Boxster

Porsche Cayenne

Porsche Cayenne 2011

Porsche Carrera S
2011-2012

Porsche Cayman

Porsche 996

Porsche 986
   
PORSCHE REMOTE KEY SHELLS

บริการเปลี่ยนกรอบรีโมท
3ปุ่มพับ ราคา
6,900บาท

บริการเปลี่ยนกรอบรีโมท
2ปุ่มพับ
6,500บาท

บริการเปลี่ยนกรอบรีโมท
1ปุ่ม ราคา 4,500บาท

บริการเปลี่ยนกรอบรีโมท
2ปุ่ม ราคา
4,900บาท

บริการเปลี่ยนกรอบรีโมท
3ปุ่ม ราคา 5
,500บาท


บริการเปลี่ยนกรอบรีโมทรูปรถ
3ปุ่ม ราคา
5,900บาท


บริการเปลี่ยนกรอบรีโมทรูปรถ
4ปุ่ม ราคา 6,500บาท

ก้านกุญแจสำรอง
ราคา 2,500บาท 


บริการเปลี่ยนกรอบรีโมท
3ปุ่ม
Carrera S
ราคา 4,950บาท
 
                                     กุญแจรถและรีโมท

รถ/รุ่น

ปี

ทำดอกกุญแจ อิมโมบิไลเซอร์ / รีโมท เพิ่ม
รวมค่าตัดกุญแจแล้ว

(กดที่รูปกุญแจเพื่อขยาย)

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่


ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีดอกหายPorsche Carrera S 997
2011-2012

2005-2012

รีโมท 2ปุ่ม
315
Mhz
ราคา 16,880บาท
Phillip Crypto II
(copy on TPX3)


บริการเปลี่ยนกรอบรีโมท2ปุ่ม
 ราคา
4,900บาท

ราคา 16,880บาท
46 HITAG2
433Mhz ASK


บริการเปลี่ยนกรอบรีโมท
3ปุ่ม
Carrera S
ราคา 4,950บาท
 

ดอกชิพไม่มีรีโมท
ราคา 6,580บาท
Phillip Crypto II
(copy on TPX3, TK100)

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

25,500 บาท

 

Phillip Crypto II
(copy on TPX3) 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
4,800 บาท

สลับเขี้ยวไม่ให้ดอกที่หายไขได้รอบคัน
7,500บาท

 

pincode service
9,000
บาท
7วัน

ดอกชิพไม่มีวงจรรีโมท
ในกรอบแบบรีโมท
ราคา 8,580บาท
Phillip Crypto II
(copy on TPX3,TK100)Porsche Cayman
 

2009-2012
 ราคา 16,880บาท
46 HITAG2
433Mhz ASK


บริการเปลี่ยนกรอบรีโมท
3ปุ่ม
Carrera S
ราคา 4,950บาท

 

ดอกไม่มีรีโมท
ราคา 6,580บาท
Phillip Crypto II
(copy on TPX3,TK100)

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

25,500 บาท

 

Phillip Crypto II
(copy on TPX3) 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
4,800 บาท

สลับเขี้ยวไม่ให้ดอกที่หายไขได้รอบคัน
7,500บาท

 

pincode service
9,000
บาท
7วัน

 


ดอกชิพไม่มีวงจรรีโมท
ในกรอบแบบรีโมท
ราคา 8,580บาท
Phillip Crypto II
(copy on TPX3,TK100)


Porsche 996

Carrera GT,
Carrera GT2 (996)Carrera GT3 (996)
911 Turbo (996)
911 Carrera 4 (996)

2000-2005

ดอกไม่มีรีโมท
ราคา 5,980บาท
2003-2005 MEG/CR
(TP08)
 

 
บริการเปลี่ยนกรอบรีโมทพับ
3ปุ่ม ราคา
6,900บาท


2ปุ่ม
6,500บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

20,500 บาท

2003-2005 MEG/CR
(TP08)

 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
4,800 บาท

สลับเขี้ยวไม่ให้ดอกที่หายไขได้รอบคัน
7,500บาทPorsche 986

Carrera GT,
Boxster (986)
Boxster S (986)
 

2003-2005

ดอกไม่มีรีโมท
ราคา 5,980บาท
2003-2005 MEG/CR
(TP08)
 

 
บริการเปลี่ยนกรอบรีโมทพับ
3ปุ่ม ราคา
6,900บาท


2ปุ่ม
6,500บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

20,500 บาท

2003-2005 MEG/CR
(TP08)

 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
4,800 บาท

สลับเขี้ยวไม่ให้ดอกที่หายไขได้รอบคัน
7,500บาท


Porsche 911

1998-1999

ดอกไม่มีรีโมท
ราคา 4,980บาท
Phillip Crypto II
(copy on TPX3)


รีโมท 3ปุ่ม
315
Mhz
ราคา 14,880บาท
Phillip Crypto II
(copy on TPX3)

บริการเปลี่ยนกรอบรีโมทพับ
3ปุ่ม ราคา
6,900บาท


2ปุ่ม
6,500บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

18,500 บาท

1995-199
9 TP05
(TP05)
1999 MEG/CR

 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
4,800 บาท

สลับเขี้ยวไม่ให้ดอกที่หายไขได้รอบคัน
7,500บาท

2000-2014
ดอกกุญแจชิพ
ราคา 6,850บาท
chip 48
copy by TKM
 Porsche Boxster

1995-1998

ดอกไม่มีรีโมท
ราคา 4,980บาท
Phillip Crypto II
(copy on TPX3)รีโมท 3ปุ่ม
315
Mhz
ราคา 14,880บาท
Phillip Crypto II
(copy on TPX3)


บริการเปลี่ยนกรอบรีโมทพับ
3ปุ่ม ราคา
6,900บาท


2ปุ่ม
6,500บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

28,500 บาท

1995-199
9 TP05
(TP05)
1999 MEG/CR
 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
4,800 บาท

สลับเขี้ยวไม่ให้ดอกที่หายไขได้รอบคัน
7,500บาท

2000-2014
ดอกกุญแจชิพ
ราคา 6,850บาท
chip 48
copy by TKM
 Porsche Cayenne

2003-2005

ดอกไม่มีรีโมท
ราคา 6,580บาท
Phillip Crypto II
(copy on TPX3,TK100)


รีโมท 3ปุ่ม
315
Mhz
ราคา 16,880บาท
Phillip Crypto II
(copy on TPX3)

บริการเปลี่ยนกรอบรีโมทพับ
3ปุ่ม ราคา
6,900บาท


2ปุ่ม
6,500บาท

 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

22,500 บาท

2003-2005 MEG/CR
(TP08)

 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
4,800 บาท

สลับเขี้ยวไม่ให้ดอกที่หายไขได้รอบคัน
7,500บาท

 Porsche Cayenne
2011

2011-2012

บริการเปลี่ยนกรอบรีโมทรูปรถ
3ปุ่ม ราคา
5,900บาทบริการเปลี่ยนกรอบรีโมทรูปรถ
4ปุ่ม ราคา 6,500บาท

ก้านกุญแจสำรอง
ราคา 2,500บาท

 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
4,800 บาท

สลับเขี้ยวไม่ให้ดอกที่หายไขได้รอบคัน
7,500บาท

 

 

  •  ทำกุญแจสำรองเพิ่ม

        ท่านต้องส่งดอกกุญแจแท้  MASTER  ของลูกค้า  มาที่บริษัท เพื่อทำการอ่านข้อมูลโดยเครื่อง  RW4  และส่งสำเนาข้อมูลลงดอกกุญแจตัวใหม่ ถ้าต้องการทำดอกรีโมทต้องนำรถมาด้วย

-   ในเขตกรุงเทพฯ   แนะนำให้วิ่งมาทำที่บริษัทได้เลย  ใช้เวลาทำประมาณ 15-30 นาที กรุณาโทรมานัดหมายกับช่างเช็คก่อนว่าทำได้วันไหน แผนที่บริษัท

Adobe Systems-   ต่างจังหวัด  ปัจจุบันเรามีลูกค้าที่ให้บริการ ดังนี้

             ใช้บริการส่งทางพัสดุไปรษณีย์ EMS มา หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วจะจัดส่งกลับไปทาง EMS ใช้เวลาประมาณ 2  วัน ไปกลับ

  • นัดหมายให้บริษัททำนอกสถานที่

            ทางบริษัทเริ่มให้บริการโดยท่านสามารถนัดหมายล่วงหน้า 1 วันทำการ โทรเช็คราคาและวันทำได้ที่เบอร์ 02-8680901
ทั้งนี้ลูกค้าต้องเสีย ค่าบริการนอกสถานที่
800++ แล้วแต่ระยะทาง
           

  • กรณีดอกกุญแจลูกค้าหายหมด ราคารีเซต EPROM ายในกล่อง ECU/ECM เพื่อทำรหัสใหม่  ราคาประมาณ  5,500-1X,XXX บาท สำหรับดอกแรก ลูกค้าได้กุญแจ 1ดอกถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มดอกกุญแจก็บวกราคาขึ้นตามราคาดอกที่ระบุข้างต้น

                (ราคานี้ไม่รวมค่าทำเล็งเขี้ยวทำดอก แนะนำให้ช่างทำดอกที่สามารถไขสวิทส์กุญแจได้ก่อน)
 

  • ค่าบริการทำดอกกุญแจขึ้นใหม่ ราคาประมาณ  1,XXX-3,XXX บาท แล้วแต่ความยากง่ายของรถ

  • บริการทำการเรียงเขี้ยวกุญแจใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ดอกที่หายไปสามารถไขได้รอบคัน ราคาประมาณ  3,000-3,500 บาท


     

  • สถานที่ให้บริการ


     Department of Export Promotion

 

HOT LINE
 0879729777


แผนที่สถานที่
ให้บริการ


 

บริการทำดอกกุญแจฝังชิพและกุญแจรีโมทในรถยนต์ทุกรุ่น Immobilizer Key Services โดยช่างกุญแจชิพมืออาชีพ เทคโนโลยีจากอเมริกา
สงวนลิขสิทธิ์ 2546-2556 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลเลิศเอ็นจิเนียริ่ง
228/2 ถนน เพชรเกษม เชิงสะพานบางไผ่ ระหว่างซอยเพชรเกษม 18-20 แขวง วัดท่าพระ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของตามที่พวกเขาจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของสินค้าและบริการอ้างอิงและคำอธิบาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลเลิศเอ็นจิเนียริ่ง
เป็น บริษัท อิสระที่เชี่ยวชาญในการขายและการบริการของกุญแจรถยนต์ เราไม่ได้เป็นในทางที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนหรือรับรองใด ๆ จากเจ้าของเครื่องหมายการค้า
Trademarks and copyrights used in this site are the property of their respective owners; they are used for the purpose of products and services reference and description.
Pollert Engineering Ltd.,Part is an independent company specializing in the sales and service of automotive keys. We are not in any way affiliated with, sponsored or endorsed by any of the trademarks owners