หน้าแรก บริษัท สินค้า การบริการ ติดต่อ คำถาม
ที่ถามบ่อย
การให้บริการทำกุญแจฝังชิพลูกค้าต้องแสดงความเป็นเจ้าของรถโดยการเตรียมสำเนาทะเบียนรถและบัตรประชาชนก่อนให้บริการทุกครั้ง
การบริการ
• ดอกกุญแจชิพ
• ทำกุญแจชิพเพิ่ม
• ทำดอกกุญแจรีโมท
• ดอกกุญแจหายหมด
• แก้ไขซ่อมแซม
   สวิทช์รถยนต์

• สถานที่ให้บริการ

• อิมโมบิไลเซอร์คืออะไร


• ยี่ห้อและรุ่นที่ให้บริการ
 
 


รถยนต์มอเตอร์ไซค์

DUCATI
HONDA
KAWASAKI
SUZUKI
YAMAHA
PIAGGIO
APRILIA
BMW
 
  

TOYOTA Camry Key and Remote Services
บริการทำดอกกุญแจฝั่งชิพและรีโมท โตโยต้า คัมรี่
โทรเช็คราคาค่าบริการและนัดหมายได้ที่เบอร์ 02-8680901

HOT LINE
 0879729777
(วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8:00-18:00น)

กุญแจรถและรีโมท

รถ/รุ่น

ปี

ทำดอกกุญแจ อิมโมบิไลเซอร์ / รีโมท เพิ่ม

(กดที่รูปกุญแจเพื่อขยาย)

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่


ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่

Toyota Camry ใหม่
รุ่นปี 2015

 

2015+

2.5HV/2.5G
SMART KEY 4ปุ่มCamry ปี 2015
Lock/Panic/Unlock/Panic
315Mhz BJ1EW (L3)
ราคา 6,250บาท
(ราคาไม่รวมก้านกุญแจสำรอง)

 

 

+ ก้านกุญแจ
1,500บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

กรณีดอกกุญแจหายหมดหรือไม่มีดอกมาสเตอร์
ต้องถอดกล่องมา
รีเซตเพื่อ
ค่าลง
รหัสใหม่

SMART KEY 4ปุ่ม
7,500
บาท 

 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย

ร่องธรรมดา

2
,500 บาท

ร่องเลื้อย
3,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้

ร่องธรรมดา

4
,500 บาท
ร่องเลื้อย
5,500 บาท


Toyota Camry ใหม่
รุ่นปี 2012

3.5Q  Hybrid
2.4 G
2.0 E,G


 

2012-2015

SMART KEY 4ปุ่ม
Camry ปี 2012++
 ราคา 6,550บาท
 

Production Year/Month

2012/03

Chassis Model

3.5Q
GSV40R - JETGKT
HyBrid
AHV40R-JEXGBT


+ ก้านกุญแจ 1,800บาท


ดอกรีโมท 4ปุ่ม
4
,550บาท
(433Mhz)

 

Production Year/Month

2012/03

Chassis Model

2.0 E,G
ACV41R-JEPNKT
2.4 G
ACV40R-JEAEKT


ดอกรีโมท 4ปุ่ม
6,950บาท
(314.5Mhz)


เฉพาะกรอบรีโมท
 
1,550บาท
 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

กรณีดอกกุญแจหายหมดหรือไม่มีดอกมาสเตอร์
ต้องถอดกล่องมา
รีเซตเพื่อ
ค่าลง
รหัสใหม่
4,500บาท


SMART KEY 4ปุ่ม
7,500
บาท
  

 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย

ร่องธรรมดา

2
,500 บาท

ร่องเลื้อย
3,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้

ร่องธรรมดา

4
,500 บาท
ร่องเลื้อย
5,500 บาท
 

 ดอกกุญแจชิพ ไม่มีรีโมท
(G type)
2,650บาท


หรือ ทำใหม่เป็นรีโมท 2,3,4 ปุ่ม กุญแจพับราคาประหยัดกว่า 20%
สามารถเลือกรูปแบบรีโมทตรงตามสไตล์ของท่านตามต้องการได้มากกว่า 22แบบ
 กุญแจพับราคาประหยัด
ราคา
2,950บาท
 

New Camry
คัมรี่ ใหม่


 

2006-2011

SMART KEY 4ปุ่ม
Camry 2.4V
ปี 2006-2007
 ราคา 11,900บาท
 

Production Year/Month

2006/08

Chassis Model

ACV4#,GSV40...GD
MR053BKxxxxxxxx


+ ก้านกุญแจ
 
1,500บาทSMART KEY 4
ปุ่ม
Camry 2.4V
ปี 2008-2012
ราคา
8,900 บาท
 

Production Year/Month

2010/01

Chassis Model

ACV40,AHV40,GSV40
MR053FKxxxxxxxx


+ ก้านกุญแจ
 
1,500บาท


ดอกรีโมท 4ปุ่ม
4,250บาท
(433Mhz)
(ACV40)

ดอกรีโมท 4ปุ่ม
6,950บาท
(314.5Mhz)


เฉพาะกรอบรีโมท
 
1,550บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

SMART KEY 4
ปุ่ม
5,500
บาท

ดอกรีโมท
4ปุ่ม
3,500
บาท


2007-2009 TP30(TPX2)
 

 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย

ร่องธรรมดา

2
,500 บาท

ร่องเลื้อย
3,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้

ร่องธรรมดา

4
,500 บาท
ร่องเลื้อย
6,500 บาท
 

 

 
ดอกรีโมท 3ปุ่ม
lock/unlock/truck
รถนำเข้า freq:315.2Mhz
ราคา
 
5,950บาท

เฉพาะกรอบรีโมท
 
1,950บาท
ดอกกุญแจชิพ
 ไม่มีรีโมท
2,450บาท
 

Camry
คัมรี่
2003-2006


ดอกรีโมท 3ปุ่ม
ราคา 3,250บาท
lock/unlock/panic
freq:433Mhz

เฉพาะกรอบรีโมท
 
1,550บาท


ดอกรีโมท 3ปุ่ม
lock/unlock/truck
รถนำเข้า freq:315.2Mhz
ราคา 6,950บาท

เฉพาะกรอบรีโมท
1,750บาท


ดอกกุญแจ
ชิพ
ไม่มีรีโมท
2,250บาท

ดอกสำรองสีเทาเพิ่ม
 500บาท
พร้อมแก้ให้ไขฝากระโปรงท้ายและเก๊ะได้ 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

3,500 บาท

2003-2006 TP06(TPX1)
 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
2,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
4,500บาท

 Lock/Unlock/Panic
KD Tokai Riki B41TA for Hilux and Yaris, 433Mhz (3rd)
VVDI-B42TH B414TA  433Mhz

chip 4C
หรือ ทำใหม่เป็นรีโมท 3ปุ่ม
 กุญแจพับราคาประหยัด

ราคา
2,950บาท

 รีโมทแยก 3ปุ่ม
ราคา 2,850บาท

ปลี่ยนกรอบรีโมท
950บาท


KD-OLD CORROLA 315
กล่องรีโมทพับ4ปุ่ม
+ชิพ+รีโมท
3,250
บาท

หรือสามารถเลือกรูปแบบรีโมทตรงตามสไตล์ของท่าน
ตามต้องการได้มากกว่า 22แบบ
กดเพื่อรูปด้านล่างเพื่อขยาย

The 99 TOYOTA CAMRY
Camry 2.0 S.E.G.
คัมรี่
ท้ายไม้บรรทัด
1999-2003
ดอกรีโมท 1ปุ่ม
วงรีด้านข้าง

7,550บาท

กรอบเปลี่ยนไม่ได้


 ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
 
1,950บาท
ดอกสำรองสีเทาเพิ่ม
 500บาท พร้อมแก้ให้ไขฝากระโปรงท้ายและเก๊ะได้

 รีโมทแยก 3ปุ่ม
ราคา 2,850บาท
315Mhz
ปลี่ยนกรอบรีโมท
 9
50บาท
KD-OLD CORROLA 315
กล่องรีโมทพับ4ปุ่ม
+ชิพ+รีโมท
2,550
บาท

กล่องรีโมทพับ4ปุ่ม 
ใช้ชิพ+รีโมทเดิม
1,950
บาท


+ชิพเพิ่ม 1,500บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

3,500 บาท

1999-2004 TP06(TPX1)

 

 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
2,000 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
3,500บาท

 

 ดอกรีโมท 1ปุ่ม
303.5Mhz
3,550บาท

เปลี่ยนกรอบรีโมท
1ปุ่ม
 
1,450บาท

เปลี่ยนกรอบรีโมท
+เปลี่ยนถ่านแบบชาร์ต
1,950บาท


ดอกรีโมท 2ปุ่ม
4,950บาท
 

เปลี่ยนกรอบรีโมท 2ปุ่ม
 
1,650บาท

เปลี่ยนกรอบรีโมท
+เปลี่ยนถ่านแบบชาร์ต
2,150บาท

หรือสามารถเลือกรูปแบบรีโมทตรงตามสไตล์ของท่าน
ตามต้องการได้มากกว่า 22แบบ
กดเพื่อรูปด้านล่างเพื่อขยาย


KD-AU CAMRY B 304Mhz
หรือ ทำใหม่เป็นรีโมท
 กุญแจพับราคาประหยัด

พร้อมชิพ ราคา
2,950บาท


หรือทำเฉพาะรีโมทแยก

B9
ราคา
2,150บาทB17
ราคา
2,150บาท

 


ซ่อมปุ่มกดภายในวงจร
ปุ่มละ
400บาท


เปลี่ยนกรอบรีโมท
+เปลี่ยนถ่านแบบชาร์ต
1,950บาท
SWITCHBLADE REMOTE FLIP KEYS

กล่องรีโมทพับ3ปุ่ม+ชิพ(4C)+รีโมท ใหม่
สำหรับรถปี
2003-2006
3,950
บาท


กล่องรีโมทพับ3ปุ่ม    ใช้ชิพ+รีโมทเดิม
2,250
บาท


กล่องรีโมทพับ4ปุ่ม
+ชิพ(67)+รีโมท
สำหรับรถปี
2006-2011
5
,850
บาท


กล่องรีโมทพับ4ปุ่ม+ชิพ G (72)+รีโมท
สำหรับรถปี
2012++
6,950
บาทกล่องรีโมทพับ4ปุ่ม 
ใช้ชิพ+รีโมทเดิม
2
,550
บาท


หรือ ทำใหม่เป็นรีโมท 3ปุ่ม
 กุญแจพับราคาประหยัด

ราคา
3,250บาท

Lock/Unlock/Panic
KD Tokai Riki B41TA for Hilux and Yaris, 433Mhz (3rd)
chip 4C
หรือ ทำใหม่เป็นรีโมท 3ปุ่ม
 กุญแจพับราคาประหยัด

ราคา
3,250บาท
กรอบกุญแจรีโมทโตโยต้าแคมรี่ แตกเปลี่ยนได้ ราคา 1,950-2,350บาท


KD-AUSTRALIA FORD 433

หรือ ทำใหม่เป็นรีโมท 2,3,4 ปุ่ม กุญแจพับราคาประหยัดกว่า 20%
สามารถเลือกรูปแบบรีโมทตรงตามสไตล์ของท่านตามต้องการได้มากกว่า 22แบบ

 
 •  ทำกุญแจรีโมทเพิ่ม
  ท่านต้องมีดอกกุญแจแท้ รีโมท MASTER  ของลูกค้า  มาที่บริษัท เพื่อทำการอ่านข้อมูลโดยเครื่อง  RW4  และส่งสำเนาข้อมูลลงดอกกุญแจตัวใหม่ ต้องนำรถมาด้วย

   

 •  ทำดอกไม่มีรีโมทเพิ่ม
  ท่านต้องมีดอกกุญแจที่สามารถ สตาร์ทได้  มาที่บริษัท เพื่อทำการอ่านข้อมูลโดยเครื่อง  RW4  และส่งสำเนาข้อมูลลงดอกกุญแจตัวใหม่ ไม่ต้องนำรถมาก็ได้
   

 • ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม แนะนำให้วิ่งมาทำที่บริษัทได้เลย  ใช้เวลาทำประมาณ 15-30 นาที กรุณาโทรมานัดหมายกับช่างเช็คก่อนว่าทำได้วันไหน แผนที่บริษัท   

 • ต่างจังหวัด แนะนำส่งดอกมาทางไปรษณีย์ EMS ร้อมธนาณัติหรือใบโอนเงิน ทางบริษัทจะจัดส่งคืนพร้อมดอกใหม่ภายใน 2ัน
   

     

 • นัดหมายให้บริษัททำนอกสถานที่

            ทางบริษัทเริ่มให้บริการโดยท่านสามารถนัดหมายล่วงหน้า 1 วันทำการ โทรเช็คราคาและวันทำได้ที่เบอร์ 02-8680901
ทั้งนี้ลูกค้าต้องเสีย ค่าบริการนอกสถานที่
800++ แล้วแต่ระยะทาง
           

 • กรณีดอกกุญแจลูกค้าหายหมด ราคารีเซต EPROM ายในกล่อง ECU/ECM เพื่อทำรหัสใหม่

 •  เฉพาะแคมรี่ 2007-2009 ต้องนำเครื่องไปให้บริการที่รถเท่านั้น  ราคาประมาณ  9,500 บาท
   

 • แคมรี่ 1999-2006 ต้องนำกล่อง ECU Engine Control สีเงิน ในรุ่น ปี2003-2006
  หรือ Immobilizer Box สีดำ
  ในรุ่น ปี 1999-2003
  ราคาประมาณ  6,500-8,500 บาท
  สำหรับดอกแรก ลูกค้าได้กุญแจ
  1ดอกถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มดอกกุญแจก็บวกราคาขึ้นตามราคาดอกที่ระบุข้างต้น

      

Camry 2007-2009
รีเซตดอกเครื่อง IT II
ECU Camry 2003-2006
กล่องสีเงิน
ECU Camry 1999-2003
กล่องสีดำ
 • ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม ทางบริษัทมีบริการทำให้ถึงที่  ใช้เวลาทำประมาณ 1ัน กรุณาโทรมานัดหมายกับช่างเช็คก่อนว่าทำได้วันไหน
   

 • ต่างจังหวัด แนะนำส่งกล่อง ECU มาทางไปรษณีย์ EMS หรือขนส่งพร้อมธนาณัติหรือใบโอนเงิน ทางบริษัทจะจัดส่งกล่อง ECU ที่ลงรหัสใหม่ให้แล้ว คืนพร้อมดอกใหม่ภายใน 2ัน
   

 • ค่าบริการทำดอกกุญแจขึ้นใหม่ ราคาประมาณ  2,000 บาท หรือ ทำดอกหายต้องเรียงระบบเขี้ยวใหม่ให้ดอกเก่าไม่สามารถไขได้ 3,500าท


   

  HOT LINE
   0879729777

 • สถานที่ให้บริการ
Department of Export Promotion

 

HOT LINE
 0879729777

แผนที่สถานที่
ให้บริการ

 

บริการทำดอกกุญแจฝังชิพและกุญแจรีโมทในรถยนต์ทุกรุ่น Immobilizer Key Services โดยช่างกุญแจชิพมืออาชีพ เทคโนโลยีจากอเมริกา
สงวนลิขสิทธิ์ 2546-2556 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลเลิศเอ็นจิเนียริ่ง
228/2 ถนน เพชรเกษม เชิงสะพานบางไผ่ ระหว่างซอยเพชรเกษม 18-20 แขวง วัดท่าพระ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของตามที่พวกเขาจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของสินค้าและบริการอ้างอิงและคำอธิบาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลเลิศเอ็นจิเนียริ่ง
เป็น บริษัท อิสระที่เชี่ยวชาญในการขายและการบริการของกุญแจรถยนต์ เราไม่ได้เป็นในทางที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนหรือรับรองใด ๆ จากเจ้าของเครื่องหมายการค้า
Trademarks and copyrights used in this site are the property of their respective owners; they are used for the purpose of products and services reference and description.
Pollert Engineering Ltd.,Part is an independent company specializing in the sales and service of automotive keys. We are not in any way affiliated with, sponsored or endorsed by any of the trademarks owners