หน้าแรก บริษัท สินค้า การบริการ ติดต่อ คำถาม
ที่ถามบ่อย
การให้บริการทำกุญแจฝังชิพลูกค้าต้องแสดงความเป็นเจ้าของรถโดยการเตรียมสำเนาทะเบียนรถและบัตรประชาชนก่อนให้บริการทุกครั้ง
การบริการ
• ดอกกุญแจชิพ
• ทำกุญแจชิพเพิ่ม
• ทำดอกกุญแจรีโมท
• ดอกกุญแจหายหมด
• แก้ไขซ่อมแซม สวิทช์รถยนต์
• สถานที่ให้บริการ

• อิมโมบิไลเซอร์คืออะไร

• ยี่ห้อและรุ่นที่ให้บริการ
 

mazda

MAZDA Immobilizer Key Services
บริการทำดอกกุญแจฝั่งชิพ มาสด้า
โทรเช็คราคาค่าบริการและนัดหมายได้ที่เบอร์ 02-8680901

HOT LINE
 0879729777
(วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8:00-18:00น)

                                     รถและรุ่นที่ให้บริการ
                                MAZDA

TRIBUTE
มาสด้า ที บิว

MAZDA3
มาสด้า 3
รายละเอียดเพิ่มเติม

MAZDA 2
มาสด้า 2 ซีดาน ใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม

MX-5

MPV

RX-8
รายละเอียดเพิ่มเติม

CX-7

BT-50 2005-2011

323

BT-50 2013

CX-9

CX-5

CX-3

MAZDA3 Sky Activ
มาสด้า 3 2014

รายละเอียดเพิ่มเติม

MAZDA2
Sky Activ

รายละเอียดเพิ่มเติม
                                     กุญแจรถและรีโมท

รถ/รุ่น

ปี

ทำดอกกุญแจ อิมโมบิไลเซอร์ / รีโมท เพิ่ม
รวมค่าตัดกุญแจแล้ว

(กดที่รูปกุญแจเพื่อขยาย)

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่


ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่
กรณีดอกหายหมด

CX-3
2014-2016
ดอกSmart Key 4ปุ่ม
PUSH START
lock/unlock/truck/Panic
ราคา 6,850บาท

เปลี่ยนเฉพาะกรอบ
ไม่มีวงจร
2,250บาท
+ก้านกุญแจ
 
2,250บาท
 


 

 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

Smart key
7,500 บาท
 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
2,000 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
3,500บาท


CX-5
2014-2016
ดอกSmart Key 4ปุ่ม
PUSH START
lock/unlock/truck/Panic
ราคา 7,850บาท

เปลี่ยนเฉพาะกรอบ
ไม่มีวงจร
2,250บาท
+ก้านกุญแจ
 
2,250บาท
 


 

 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

Smart key
7,500 บาท
 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
2,000 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
3,500บาท


CX-9
2014-2015
ดอกSmart Key 4ปุ่ม
PUSH START
lock/unlock/truck/Panic
ราคา 13,850บาท

เปลี่ยนเฉพาะกรอบ
ไม่มีวงจร
2,250บาท


 

ดอกSmart Key 3ปุ่ม
PUSH START
lock/unlock/truck
ราคา 9,850บาท

เปลี่ยนเฉพาะกรอบ
ไม่มีวงจร
1,950บาท


+ก้านกุญแจ
 
2,850บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

Smart key
9,500 บาท
 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
2,000 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
3,500บาท


MAZDA3 Sky Activ
มาสด้า 3 2014

รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-2015
 

ดอกSmart Key 3ปุ่ม
PUSH START
lock/unlock/truck
ราคา 9,850บาท

เปลี่ยนเฉพาะกรอบ
ไม่มีวงจร
1,950บาท

 MAZDA 3 2013
ดอกรีโมท 3
ปุ่ม
lock/unlock/Truck
(433.5Mhz)
ราคา 4,950บาท
TP33 6E


เปลี่ยนเฉพาะกรอบไม่มีวงจร
1,650บาท

ดอกกุญแจชิพไม่มีรีโมท
2,250บาท
TP33 6E

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

Smart key
7,500 บาท


ดอกกุญแจชิพ
บิด START
4,500
บาท
(2keys need)

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
2,000 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
3,500บาท


MAZDA2
Sky Activ

รายละเอียดเพิ่มเติม
2014
ดอก
Smart Key 2ปุ่ม
PUSH START
lock/unlock
315Mhz
ราคา 7,850บาท

เปลี่ยนเฉพาะกรอบไม่มีวงจร
1,750บาท

 
+ก้านกุญแจ
 
2,250บาท
 


 

 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

Smart key
7,500 บาท


ดอกกุญแจชิพ
บิด START
4,500
บาท
(2keys need)

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
2,000 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
3,500บาท


MPV
 
2004-2008
รีโมท 4ปุ่ม
Lock/Unlock/Slide door Left/Right
ราคา 13,880บาท
(313.5Mhz)
TP17 (8C)
รีโมท 4ปุ่ม
Lock/Unlock/Slide door Left/Right
ราคา 10,880บาท
(313.5Mhz)
 

ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
ราคา
3,550บาท
TP17 (8C)
 


หัวกุญแจพับ
ราคา 3,850บาท
TP17 (8C)
 Smart Key 3ปุ่ม
ราคา 12,250บาท

 + กุญแจชิพ 3,550บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

6,500 บาท

2000-2008 TP17(8C)
 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
2,000 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
3,500บาท


RX-8

รายละเอียดเพิ่มเติม
2004-2009

2009-2011

mvp-pro only
Smart Key 3ปุ่ม
lock/unlock/trucks
ราคา 11,850บาท


TP20(63)
mvp-pro only
 + กุญแจชิพ 3,550บาท

ดอกรีโมท 3ปุ่ม
lock/unlock/trucks
(313.5Mhz)
ราคา 8,850บาท
TP20(TPX2)
 

Production Year/Month

2004

Chassis Model

ABA-SE3P

TP20(63)

 ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
3,550บาท
TP20(TPX2)
no alarm
when open
 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

Smart key
12,500 บาท

Chip Key
7,500 บาท

2000-2006 TP20


Keyless Visteon

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
2,000 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
3,500บาท


เปลี่ยนหัวกุญแจพับ
2,850
บาท
TP20(TPX2)


ดอกรีโมท 3ปุ่ม
lock/unlock/trucks
(313.5Mhz)
ราคา 7,950บาท

ดอกกุญแจชิพ+รีโมทแยกสามารถทำเป็นดอกรีโมท 3ปุ่ม
lock/unlock/trucks
(313.5Mhz)
ราคา 7,850บาท
TP20(TPX2)
 

หรือ ทำใหม่เป็นรีโมท 2-3ปุ่ม กุญแจพับราคาประหยัดกว่า 20%
ราคา 5,850บาท


หรือ ทำใหม่เป็นรีโมท 3ปุ่ม Pastel Color

พิ่ม 800บาท

MAZDA 3
มาสด้า 3

รายละเอียดเพิ่มเติม
2005-2009
ดอกรีโมท 2ปุ่ม
(313.5Mhz)
ราคา 4,550บาท
TP20 (TPX2)

เฉพาะหัวกุญแจพับ
2,350
บาท
TP20 (TPX2)

เปลี่ยนหัวกุญแจพับ
1,750
บาท
(nil) no chipเฉพาะวงจรรีโมท
 
2
ปุ่ม
(313.5Mhz)
ราคา 3,550บาท

เปลี่ยนเฉพาะกรอบ
ไม่มีวงจร
1,550บาท


 
Smart Key 2ปุ่ม
Lock/unlock
ราคา 7,850บาท
 

Production Year/Month

--

Chassis Model

PE3BVWV1A1EUxxxxx

freq: 315Mhz

 + กุญแจชิพ
2,250บาท
TP20(63)
Copy on ADXดอกกุญแจ
ชิพ
ไม่มีรีโมท
1,950บาท
TP20 (TPX2)

no alarm
when open
 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

Smart Key
 
PUSH START
6,500 บาท


ดอกกุญแจชิพ
บิด START
3,500
บาท
(2keys need)


2004-2007 TP20
(TPX2)

(add key function)
(incode-outcode)

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
1,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
2,500บาท

 

2010-2013
ดอก
Smart Key 3ปุ่ม
PUSH START
lock/unlock/truck
ราคา 9,850บาท

เปลี่ยนเฉพาะกรอบ
ไม่มีวงจร
1,750บาท

ดอก
Smart Key 2ปุ่ม
PUSH START
lock/unlock
ราคา 7,850บาท

เปลี่ยนเฉพาะกรอบไม่มีวงจร
1,750บาท

+ก้านกุญแจ
 
2,250บาท
TP20(63)
Copy on ADX

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

Smart Key
 
PUSH START
9,500 บาท
(2keys need)

 MAZDA 2
มาสด้า 2 ซีดาน ใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม
2009-2011
MAZDA2 4ประตู
ดอกรีโมท
3
ปุ่ม
lock/unlock/trucks
(433.5Mhz)
ราคา 4,850บาท
(nil) no chip


เปลี่ยนหัวกุญแจพับ
1,750
บาท
(nil) no chip


ดอกรีโมท 3ปุ่ม
lock/unlock/trucks
(433.5Mhz)
ราคา 3,550บาท

เปลี่ยนเฉพาะกรอบ
ไม่มีวงจร
1,850บาท

MAZDA2 5ประตู
ดอกรีโมท
2
ปุ่ม
lock/unlock
(433.5Mhz)
ราคา 4,550บาท
เปลี่ยนหัวกุญแจพับ
1,750
บาท
(nil) no chipดอกรีโมท 2ปุ่ม
lock/unlock
(433.5Mhz)
ราคา 3,250บาท

เปลี่ยนเฉพาะกรอบ
ไม่มีวงจร
1,850บาท
ดอก
Smart Key
 
2ปุ่ม
ราคา 5,850บาท
HP433MHz 5WK 43401D VDO+ก้านกุญแจ
1
,950บาท
2009 TP20
(TPX2/ADX)+ก้านกุญแจ
980บาท
(nil)


ดอกกุญแจ
ชิพ
ไม่มีรีโมท
1,950บาท
2009 TP20
(TPX2/ADX)

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

Smart Key
8,500
บาท

Chip Key
4,500าท

2009 TP20
(TPX2)

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
1,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
2,500บาท

 

2012+
ดอกรีโมท 2ปุ่ม
(433.5Mhz)
lock/unlock
ราคา 5,850บาท
TP33


เปลี่ยนหัวกุญแจพับ
2,550
บาท
TP33  (TPX2)

ดอกรีโมท 2ปุ่ม
(433.5Mhz)
lock/unlock
ราคา 4,850บาท
(nil) no chip

เปลี่ยนเฉพาะกรอบ
ไม่มีวงจร
1,550บาท


ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
1,950บาท
2012 TP33 (TPX2)

MX-5
 
2006-2010
mvp-pro only
Smart Key 3ปุ่ม
lock/unlock/trucks
ราคา 11,850บาท


TP20(63)
mvp-pro only
TP20(63)
Copy on ADX


 + กุญแจชิพ 3,550บาท
 

Production Year/Month

2006

Chassis Model

CBA-NCEC

TP20(63)

MAZDA2 4ประตู
ดอกรีโมท
3
ปุ่ม
lock/unlock/trucks
(315.5Mhz)
ราคา 8,850บาท
TP20(63)
Copy on ADX

Production Year/Month

2006

Chassis Model

NCEC-xxxxxx

TP20(63)


เปลี่ยนหัวกุญแจพับ
2,850
บาท


ดอกรีโมท 3ปุ่ม
lock/unlock/trucks
(315Mhz)
ราคา 7,950บาท

เปลี่ยนเฉพาะกรอบ
ไม่มีวงจร
1,850บาท
ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
3
,850บาท
TP20(63)TPX2

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

8,500 บาท

1998-2004 TP05
(T5)

2005 TP20
(TPX2)
 

 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
2,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
3,500บาท

 

2005-2004
ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
ราคา
3,550บาท
TP17 (8C)

Production Year/Month

2004

Chassis Model

JMZNB1

TP17(8C)
 

 

 

TRIBUTE
2005-2008
ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
2,250บาท

รีโมทแยก 3ปุ่ม
แทน 2ปุ่มได้
Freq:433Mhz
ราคา 3,550บาท


ปลี่ยน รีโมท 3ปุ่ม
1
,550บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

5,500 บาท

2001-2005 TP06
(TPX2)

2005-2008 TP20
(TPX2)
 

 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
2,000 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
3,500บาททำใหม่เป็นรีโมท 2ปุ่ม กุญแจพับราคาประหยัด
ราคา 3,880บาท

CX-7
2007-2008

Smart Key 3ปุ่ม
ราคา 12,250บาท

Production Year/Month

 

Chassis Model

CBA-ER3P

TP20(63) + กุญแจชิพ
 3
,750บาท
TP20(63)
Copy on ADX


ดอกรีโมท 2ปุ่ม
lock/unlock
ราคา 9,250บาท

Production Year/Month

 

Chassis Model

EA-3P

TP20(63)


เปลี่ยนหัวกุญแจพับ
3,750
บาท
TP20(63)TPX2


ดอกรีโมท 2ปุ่ม
lock/unlock
ราคา 7,850บาทดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
3
,850บาท
TP20(63)TPX2

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

5,500 บาท

2000-2006 TP20
 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
2,000 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
3,500บาท


BT-50 2013
 

รายละเอียดเพิ่มเติม


BT-50
2012-2013
MAZDA BT-50 2013
ดอกรีโมท 2
ปุ่ม
lock/unlock
(433.5Mhz)
ราคา 4,550บาท
TP20 copy on ADX/TPX2

ดอกกุญแจชิพไม่มีรีโมท
1,950บาท
 TP20 (TPX2/ADX
 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

4,500 บาท

 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
2,000 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
3,500บาท

2005-2011
ดอกกุญแจชิพไม่มีรีโมท
ราคา
2,250บาท
TP17 (8C)
Copy on ADE
 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

4,500 บาท

 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
2,000 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
3,500บาท


323
Protege'
1999-2003
ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
ราคา
2,850บาท
TP17 (8C)
Copy on ADE

รีโมท 2ปุ่มพับ
lock/unlock
(433.5Mhz)
ราคา 4,850บาท
 

VVDI 41601 ASK 433Mhz
ทำใหม่เป็นรีโมท 2-3ปุ่ม กุญแจพับราคาประหยัด
ราคา 3,780บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

4,500 บาท

 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
2,000 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
3,500บาท


VVDI 41601 ASK 433Mhz
 
ดอกรีโมทแยก 2ปุ่ม
ราคา 2,250บาท

 

  •  ทำกุญแจสำรองเพิ่ม

        ท่านต้องส่งดอกกุญแจแท้  MASTER  ของลูกค้า  มาที่บริษัท เพื่อทำการอ่านข้อมูลโดยเครื่อง  RW4  และส่งสำเนาข้อมูลลงดอกกุญแจตัวใหม่ ต้องนำรถมาด้วย

-   ในเขตกรุงเทพฯ   แนะนำให้วิ่งมาทำที่บริษัทได้เลย  ใช้เวลาทำประมาณ 15-30 นาที กรุณาโทรมานัดหมายกับช่างเช็คก่อนว่าทำได้วันไหน แผนที่บริษัท

        

  • นัดหมายให้บริษัททำนอกสถานที่

            ทางบริษัทเริ่มให้บริการโดยท่านสามารถนัดหมายล่วงหน้า 1 วันทำการ โทรเช็คราคาและวันทำได้ที่เบอร์ 02-8680901
ทั้งนี้ลูกค้าต้องเสีย ค่าบริการนอกสถานที่
800++ แล้วแต่ระยะทาง
           

  • กรณีดอกกุญแจลูกค้าหายหมด ราคารีเซต EPROM ายในกล่อง ECU/ECM เพื่อทำรหัสใหม่  ราคาประมาณ  5,500-1X,XXX บาท สำหรับดอกแรก ลูกค้าได้กุญแจ 1ดอกถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มดอกกุญแจก็บวกราคาขึ้นตามราคาดอกที่ระบุข้างต้น

                (ราคานี้ไม่รวมค่าทำเล็งเขี้ยวทำดอก แนะนำให้ช่างทำดอกที่สามารถไขสวิทส์กุญแจได้ก่อน)
 

  • ค่าบริการทำดอกกุญแจขึ้นใหม่ ราคาประมาณ  1,XXX-3,XXX บาท แล้วแต่ความยากง่ายของรถ

  • บริการทำการเรียงเขี้ยวกุญแจใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ดอกที่หายไปสามารถไขได้รอบคัน ราคาประมาณ  1,500-3,500 บาท     

  • สถานที่ให้บริการ
Department of Export Promotion

 

HOT LINE
 0879729777

แผนที่สถานที่
ให้บริการ


 

บริการทำดอกกุญแจฝังชิพและกุญแจรีโมทในรถยนต์ทุกรุ่น Immobilizer Key Services โดยช่างกุญแจชิพมืออาชีพ เทคโนโลยีจากอเมริกา
สงวนลิขสิทธิ์ 2546-2556 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลเลิศเอ็นจิเนียริ่ง
228/2 ถนน เพชรเกษม เชิงสะพานบางไผ่ ระหว่างซอยเพชรเกษม 18-20 แขวง วัดท่าพระ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของตามที่พวกเขาจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของสินค้าและบริการอ้างอิงและคำอธิบาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลเลิศเอ็นจิเนียริ่ง
เป็น บริษัท อิสระที่เชี่ยวชาญในการขายและการบริการของกุญแจรถยนต์ เราไม่ได้เป็นในทางที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนหรือรับรองใด ๆ จากเจ้าของเครื่องหมายการค้า
Trademarks and copyrights used in this site are the property of their respective owners; they are used for the purpose of products and services reference and description.
Pollert Engineering Ltd.,Part is an independent company specializing in the sales and service of automotive keys. We are not in any way affiliated with, sponsored or endorsed by any of the trademarks owners