หน้าแรก บริษัท สินค้า การบริการ ติดต่อ คำถาม
ที่ถามบ่อย
การให้บริการทำกุญแจฝังชิพลูกค้าต้องแสดงความเป็นเจ้าของรถโดยการเตรียมสำเนาทะเบียนรถและบัตรประชาชนก่อนให้บริการทุกครั้ง
การบริการ
• ดอกกุญแจชิพ
• ทำกุญแจชิพเพิ่ม
• ทำดอกกุญแจรีโมท
• ดอกกุญแจหายหมด
• แก้ไขซ่อมแซม สวิทช์รถยนต์
• สถานที่ให้บริการ

• อิมโมบิไลเซอร์คืออะไร

• ยี่ห้อและรุ่นที่ให้บริการ
 

mazda

MAZDA 2 Immobilizer Key Services
บริการทำดอกกุญแจฝั่งชิพ มาสด้า 2
โทรเช็คราคาค่าบริการและนัดหมายได้ที่เบอร์ 02-8680901

HOT LINE
 0879729777
(วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8:00-18:00น)

รถและรุ่นที่ให้บริการ
MAZDA 2
กุญแจรถและรีโมท

รถ/รุ่น

ปี

ทำดอกกุญแจ อิมโมบิไลเซอร์ / รีโมท เพิ่ม
รวมค่าตัดกุญแจแล้ว

(กดที่รูปกุญแจเพื่อขยาย)

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่


ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่
กรณีดอกหายหมด

MAZDA2
Sky Activ
2017+
ดอก
Smart Key 2ปุ่ม
PUSH START
lock/unlock
HITAG PRO id: 49
315Mhz
ราคา 6,250บาท
SKE13E-02
เปลี่ยนเฉพาะกรอบไม่มีวงจร
1,750บาท

+ก้านกุญแจ
 
2,250บาท
TP20(63)
Copy on ADX
รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่


Smart key
7,500 บาท

type4


ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
2,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
4,000บาท

ดอกSmart Key 3ปุ่ม
PUSH START
lock/unlock/truck
ราคา 6,850บาท
HITAG PRO id: 49
315Mhz
เปลี่ยนเฉพาะกรอบ
ไม่มีวงจร
1,750บาท


MAZDA2
Sky Activ
2015+
ดอก
Smart Key 2ปุ่ม
PUSH START
lock/unlock
315Mhz
ราคา 6,250บาท
SKE11A-03
เปลี่ยนเฉพาะกรอบไม่มีวงจร
1,750บาท

+ก้านกุญแจ
 
2,250บาท
TP20(63)
Copy on ADX
รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่


Smart key
75,500 บาท

 


ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
2,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
4,000บาท

ดอกSmart Key 3ปุ่ม
PUSH START
lock/unlock/truck
ราคา 6,850บาท

เปลี่ยนเฉพาะกรอบ
ไม่มีวงจร
1,750บาท


 
2013+
MAZDA2 2013
ดอกรีโมท 2
ปุ่ม
lock/unlock
(433.5Mhz)
ราคา 4,850บาท
TP20 copy on ADX/TPX2

ดอกกุญแจชิพไม่มีรีโมท
1,950บาท
 TP20 (TPX2/ADX)
รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่


Chip Key
4,500าท

TP20
(TPX2)


ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
2,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
4,000บาท


KD-13 BT50 433
หรือ ทำใหม่เป็นรีโมท 2ปุ่ม กุญแจพับราคาประหยัดกว่า 20%
ราคา 3,550บาท


MAZDA 2
มาสด้า 2 ซีดาน ใหม่
2009-2011
MAZDA2 4ประตู
ดอกรีโมท
3
ปุ่ม
lock/unlock/trucks
(433.5Mhz)
ราคา 4,850บาท
(nil) no chip


เปลี่ยนหัวกุญแจพับ
1,750
บาท
(nil) no chip


ดอกรีโมท 3ปุ่ม
lock/unlock/trucks
(433.5Mhz)
ราคา 3,550บาท

เปลี่ยนเฉพาะกรอบ
ไม่มีวงจร
1,850บาท

MAZDA2 5ประตู
ดอกรีโมท
2
ปุ่ม
lock/unlock
(433.5Mhz)
ราคา 4,250บาท
เปลี่ยนหัวกุญแจพับ
1,750
บาท
(nil) no chipดอกรีโมท 2ปุ่ม
lock/unlock
(433.5Mhz)
ราคา 3,250บาท

เปลี่ยนเฉพาะกรอบ
ไม่มีวงจร
1,550บาทดอก
Smart Key
 
2ปุ่ม Twist Start
Lock/Unlock
ราคา 5,850บาท
HP433MHz
 5WK 43401D VDOดอก
Smart Key
 3
ปุ่มTwist Start
Lock/Unlock/Trunk

ราคา 6,950บาท
433MHz
SKE1 3E-01

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

Smart Key
8,500
บาท

Chip Key
4,500าท

2009 TP20
(TPX2)

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
1,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
2,500บาท

 


+ก้านกุญแจ
1
,950บาท
2009 TP20
(TPX2/ADX)+ก้านกุญแจ
980บาท
(nil)

ดอกกุญแจ
ชิพ
ไม่มีรีโมท
1,950บาท
2009 TP20
(TPX2/ADX)

KD-MZD11  433
KD-SKE126-01  433
KD-MITSUBISHI 433  3Button
VVDI-2-SKE126-01 465  433หรือ ทำใหม่เป็นรีโมท 2ปุ่ม กุญแจพับราคาประหยัดกว่า 20%
ราคา 3,250บาท

KD-MZD11  433
KD-SKE126-01  433
KD-MITSUBISHI 433  3Button
VVDI-2-SKE126-01 465  433หรือ ทำใหม่เป็นรีโมท
3ปุ่ม
กด เปิดกระโปรงท้ายได้
สี
Pastel Color

3,980บาท
 
2012+
ดอกรีโมท 2ปุ่ม
(433.5Mhz)
lock/unlock
ราคา 5,850บาท
TP33

 

ดอกรีโมท 2ปุ่ม
(433.5Mhz)
lock/unlock
ราคา 4,850บาท
(nil) no chip


 

ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
1,950บาท
2012 TP33 (TPX2)

เปลี่ยนหัวกุญแจพับ
2,550
บาท
TP33  (TPX2)

เปลี่ยนเฉพาะกรอบ
ไม่มีวงจร
1,550บาท


KD-MZD11  433
KD-SKE126-01  433

หรือ ทำใหม่เป็นรวมดอกชิพและรีโมทแยกเป็นรีโมท 2ปุ่ม Lock/Unlock
กุญแจพับราคาประหยัด

ราคา 3,280บาท


KD-MZD11  433

หรือ ทำใหม่เป็นรีโมท
3ปุ่มกด เปิดกระโปรงท้ายได้สี Pastel Color

4
,580บาท

 

  •  ทำกุญแจสำรองเพิ่ม

        ท่านต้องส่งดอกกุญแจแท้  MASTER  ของลูกค้า  มาที่บริษัท เพื่อทำการอ่านข้อมูลโดยเครื่อง  RW4  และส่งสำเนาข้อมูลลงดอกกุญแจตัวใหม่ ต้องนำรถมาด้วย

-   ในเขตกรุงเทพฯ   แนะนำให้วิ่งมาทำที่บริษัทได้เลย  ใช้เวลาทำประมาณ 15-30 นาที กรุณาโทรมานัดหมายกับช่างเช็คก่อนว่าทำได้วันไหน แผนที่บริษัท

        

  • นัดหมายให้บริษัททำนอกสถานที่

            ทางบริษัทเริ่มให้บริการโดยท่านสามารถนัดหมายล่วงหน้า 1 วันทำการ โทรเช็คราคาและวันทำได้ที่เบอร์ 02-8680901
ทั้งนี้ลูกค้าต้องเสีย ค่าบริการนอกสถานที่
800++ แล้วแต่ระยะทาง
           

  • กรณีดอกกุญแจลูกค้าหายหมด ราคารีเซต EPROM ายในกล่อง ECU/ECM เพื่อทำรหัสใหม่  ราคาประมาณ  5,500-1X,XXX บาท สำหรับดอกแรก ลูกค้าได้กุญแจ 1ดอกถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มดอกกุญแจก็บวกราคาขึ้นตามราคาดอกที่ระบุข้างต้น

                (ราคานี้ไม่รวมค่าทำเล็งเขี้ยวทำดอก แนะนำให้ช่างทำดอกที่สามารถไขสวิทส์กุญแจได้ก่อน)
 

  • ค่าบริการทำดอกกุญแจขึ้นใหม่ ราคาประมาณ  1,XXX-3,XXX บาท แล้วแต่ความยากง่ายของรถ

  • บริการทำการเรียงเขี้ยวกุญแจใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ดอกที่หายไปสามารถไขได้รอบคัน ราคาประมาณ  1,500-3,500 บาท     

  • สถานที่ให้บริการ
Department of Export Promotion

 

HOT LINE
 0879729777

แผนที่สถานที่
ให้บริการ


 

บริการทำดอกกุญแจฝังชิพและกุญแจรีโมทในรถยนต์ทุกรุ่น Immobilizer Key Services โดยช่างกุญแจชิพมืออาชีพ เทคโนโลยีจากอเมริกา
สงวนลิขสิทธิ์ 2546-2556 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลเลิศเอ็นจิเนียริ่ง
228/2 ถนน เพชรเกษม เชิงสะพานบางไผ่ ระหว่างซอยเพชรเกษม 18-20 แขวง วัดท่าพระ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของตามที่พวกเขาจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของสินค้าและบริการอ้างอิงและคำอธิบาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลเลิศเอ็นจิเนียริ่ง
เป็น บริษัท อิสระที่เชี่ยวชาญในการขายและการบริการของกุญแจรถยนต์ เราไม่ได้เป็นในทางที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนหรือรับรองใด ๆ จากเจ้าของเครื่องหมายการค้า
Trademarks and copyrights used in this site are the property of their respective owners; they are used for the purpose of products and services reference and description.
Pollert Engineering Ltd.,Part is an independent company specializing in the sales and service of automotive keys. We are not in any way affiliated with, sponsored or endorsed by any of the trademarks owners