หน้าแรก บริษัท สถานที่ให้บริการ การบริการ ติดต่อ คำถาม
ที่ถามบ่อย
การให้บริการทำกุญแจฝังชิพลูกค้าต้องแสดงความเป็นเจ้าของรถโดยการเตรียมสำเนาทะเบียนรถและบัตรประชาชนก่อนให้บริการทุกครั้ง
การบริการ
• ดอกกุญแจชิพ
• ทำกุญแจชิพเพิ่ม
• ทำดอกกุญแจรีโมท
• ดอกกุญแจหายหมด
• แก้ไขซ่อมแซม สวิทช์รถยนต์
• เปลี่ยนกรอบรีโมทแตก
• สถานที่ให้บริการ

• อิมโมบิไลเซอร์คืออะไร


• ยี่ห้อและรุ่นที่ให้บริการ
 


HONDA crv Immobilizer Key Services
บริการทำดอกกุญแจอิมโมบิไลเซอร์ ฮอนด้า ซี อาร์ วี
โทรเช็คราคาค่าบริการและนัดหมายได้ที่เบอร์ 02-8680901
 

HOT LINE
 0879729777
(วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8:00-18:00น)

รถและรุ่นที่ให้บริการ
HONDA CRVNEW CRV 2016
ฮอนด้า ซีอาร์วีใหม่


NEW CRV (IV) 2013
ฮอนด้า ซีอาร์วีใหม่


NEW CRV 2008-2012
ฮอนด้า ซีอาร์วี


CRV 2003-2007
ฮอนด้า ซีอาร์วี

CRV 2001-2002
ฮอนด้า ซีอาร์วี
กุญแจรถ รีโมท และกรอบรีโมท

รถ/รุ่น

ปี

ทำดอกกุญแจ อิมโมบิไลเซอร์ / รีโมท เพิ่ม
รวมค่าตัดกุญแจแล้ว

(กดที่รูปกุญแจเพื่อขยาย)

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่


ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่
กรณีดอกหายหมด
NEW CRV 2016
ฮอนด้า ซีอาร์วีใหม่

 

2016+


72147-TLA-Z11
Smart Key 433Mhz
กุญแจแบบ PUSH START 3ปุ่ม
Lock/Unlock/Truck Auto
ราคา 4,880บาท


+ ก้านกุญแจ
 
1,200บาท


 


2.4 EL 2WD

Production Year/Month

2005/05

Chassis Model

MRHRM3830D-P1XXXXX

Smart รีโมท 2ปุ่ม
ราคา 16,880บาท
Lock/Unlock

+ ก้านกุญแจ 1,200บาท

 


รีเซตกล่อง
ECU ลงรหัสใหม่

6,500 บาท

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3,000 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
4,500บาท


VVDI-CR-V(2017-2018) Keyless Go
ID:47 433
หรือ ทำใหม่เป็นสมาร์ทรีโมท
 
3-4ปุ่ม ราคาประหยัด
ราคา 3
,950บาท
รวมดอกกุญแจสำรอง
NEW CRV (IV) 2013
ฮอนด้า ซีอาร์วีใหม่

 

2013-2015


2.0 EL, 2.4EL, 2.4TECH
Smart Key
กุญแจแบบ PUSH START 3ปุ่ม
Lock/Unlock/Truck
ราคา 4,880บาท


+ ก้านกุญแจ
 
1,200บาท


 


2.4 EL 2WD

Production Year/Month

2005/05

Chassis Model

MRHRM3830D-P1XXXXX

Smart รีโมท 2ปุ่ม
ราคา 16,880บาท
Lock/Unlock

+ ก้านกุญแจ 1,200บาท

 


รีเซตกล่อง
ECU ลงรหัสใหม่

6,500 บาท

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3,000 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
4,500บาท


NEW CRV
ฮอนด้า ซีอาร์วี
 

2008-2012


รีโมท 3
ปุ่ม
ราคา 3,880บาท
433Mhz

ราคา
6,480บาท
TP12Hn(315/313.8Mhz)เปลี่ยนกรอบรีโมท  พร้อมตัด
1
,250บาท
 


สามารถทำเป็นแบบ
รีโมท 2ปุ่มพับแบบใหม่

ราคา 4,250บาท


รีโมท 2
ปุ่ม
ราคา 3,580บาท

เปลี่ยนกรอบรีโมท
 พร้อมตัด
 
1,250บาท


ดอกไม่มีรีโมท
ราคา 2,280บาท
TP12HN(46)
(copy on TPX3)ดอกไม่มีรีโมท
ราคา 3,280บาท
TP32(SOK/CR))
 


กรอบรีโมท3ปุ่ม
รุ่นกุญแจพับได้
2,280บาท

กรอบรีโมท
2ปุ่ม
รุ่นกุญแจพับได้
1,980บาท


รีเซตกล่อง
ECU ลงรหัสใหม่

3,500 บาท

2007-2010 TP12HN
(TPX3)
 


Honda, Acura immobox Valeo ID46

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3,000 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
4,500บาท


สามารถทำเป็นแบบ
รีโมท 3ปุ่มพับแบบใหม่

ราคา 4,850บาท


CRV
ฮอนด้า ซีอาร์วี

 

2003-2007


รีโมท 3ปุ่ม
ราคา 4,580บาท

เปลี่ยนกรอบรีโมท พร้อมตัด
 
1,650บาท


รีโมท 2
ปุ่ม
ราคา 4,280บาท

เปลี่ยนกรอบรีโมท พร้อมตัด
 
1,250บาท


ดอกไม่มีรีโมท
ราคา 2,280บาท
TP08(48)ดอกไม่มีรีโมท
ราคา 3,480บาท
TP32(SOK/CR)


กรอบรีโมท3ปุ่ม
รุ่นกุญแจพับได้
2,280บาท

กรอบรีโมท
2ปุ่ม
รุ่นกุญแจพับได้
1,980บาท
 

+ชิพ 950บาท

รีเซตกล่อง ECU
ลงรหัสใหม่ที่รถ
2,500 บาท


ส่งกล่อง ECU
มารีเซต 3
,500 บาท

Honda immobox HIS-5 ID48
 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
2,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
4,000บาท


CRV
ฮอนด้า ซีอาร์วี

 

2001-2002


ดอกไม่มีรีโมท
ราคา 1,980บาท

TP03(T5)


รีโมทแยก
ราคา 3,850บาท

เปลี่ยนกรอบรีโมท
 
990บาท

 


CRV 2003-2007  สามารถใช้กุญแจรีโมทแบบ Gen7 หรือ Gen8 ได้แล้ว
ทั้งแบบดอกกุญแจรีโมทติดกับดอกกุญแจหรือดอกแบบพับได้ Switch Blade


รีโมท 3ปุ่มแทนรีโมทแยกได้
ราคา 4,980บาท


กล่องรีโมทพับ3ปุ่ม

กล่องรีโมทพับ3ปุ่ม+ชิพใหม่+ไส้รีโมทใหม่
ราคา 5,580บาท

รีเซตกล่อง ECU
ลงรหัสใหม่ที่รถ
2,500 บาท


ส่งกล่อง
ECU
มารีเซต 3
,500 บาท

TP03(T5)

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
2,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
4,000บาท


KD-HONDA 433
รวมกุญแจและรีโมททำใหม่เป็นรีโมท 2ปุ่ม กุญแจพับราคาประหยัด
ราคา 3,980บาท


เฉพาะรีโมทพับ 3ปุ่ม บิดสตาร์ท
KD-HONDA 433
หรือ ทำใหม่เป็นรีโมท 2,3,4 ปุ่ม กุญแจพับราคาประหยัดกว่า 20%
สามารถเลือกรูปแบบรีโมทตรงตามสไตล์ของท่านตามต้องการได้มากกว่า 22แบบ

      
  รีโมท 2ปุ่มแบบกุญแจพับ

กล่องรีโมทพับ2ปุ่ม+ชิพใหม่+ไส้รีโมทใหม่
ราคา 4,880บาท


บริการย้ายกล่องรีโมทพับ2-3ปุ่ม 
   ใช้ชิพ+รีโมทเดิม
ราคา 1,980บาท

 

Jazz 2003-2007 ที่ไม่มีชิพ สามารถใช้กุญแจรีโมทแบบ Gen7 หรือ Gen8 ได้แล้ว
ทั้งแบบดอกกุญแจรีโมทติดกับดอกกุญแจหรือดอกแบบพับได้ Switch Balde


กล่องรีโมทพับ3ปุ่ม

กล่องรีโมทพับ3ปุ่ม+ชิพใหม่+ไส้รีโมทใหม่
ราคา 5,580บาท

เปลี่ยนกรอบรีโมท
3ปุ่ม
รุ่นกุญแจพับได้
2,280บาท

 

 

  •  ทำกุญแจสำรองเพิ่ม

        ท่านต้องส่งดอกกุญแจแท้  MASTER  ของลูกค้า  มาที่บริษัท เพื่อทำการอ่านข้อมูลโดยเครื่อง  RW4  และส่งสำเนาข้อมูลลงดอกกุญแจตัวใหม่ ถ้าต้องการทำดอกรีโมทต้องนำรถมาด้วย

-   ในเขตกรุงเทพฯ   แนะนำให้วิ่งมาทำที่บริษัทได้เลย  ใช้เวลาทำประมาณ 15-30 นาที กรุณาโทรมานัดหมายกับช่างเช็คก่อนว่าทำได้วันไหน แผนที่บริษัท

Adobe Systems-   ต่างจังหวัด  ปัจจุบันเรามีลูกค้าที่ให้บริการ ดังนี้

           เราให้บริการทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท     

  • นัดหมายให้บริษัททำนอกสถานที่

            ทางบริษัทเริ่มให้บริการโดยท่านสามารถนัดหมายล่วงหน้า 1 วันทำการ โทรเช็คราคาและวันทำได้ที่เบอร์ 02-8680901
ทั้งนี้ลูกค้าต้องเสีย ค่าบริการนอกสถานที่
800++ แล้วแต่ระยะทาง
           

  • กรณีดอกกุญแจลูกค้าหายหมด ราคารีเซต EPROM ายในกล่อง ECU/ECM เพื่อทำรหัสใหม่  ราคาประมาณ  5,500-1X,XXX บาท สำหรับดอกแรก ลูกค้าได้กุญแจ 1ดอกถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มดอกกุญแจก็บวกราคาขึ้นตามราคาดอกที่ระบุข้างต้น

                (ราคานี้ไม่รวมค่าทำเล็งเขี้ยวทำดอก แนะนำให้ช่างทำดอกที่สามารถไขสวิทส์กุญแจได้ก่อน)
 

  • ค่าบริการทำดอกกุญแจขึ้นใหม่ ราคาประมาณ  1,XXX-3,XXX บาท แล้วแต่ความยากง่ายของรถ

  • บริการทำการเรียงเขี้ยวกุญแจใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ดอกที่หายไปสามารถไขได้รอบคัน ราคาประมาณ  3,000-4,500 บาท


     

  • สถานที่ให้บริการ
Department of Export Promotion

 

HOT LINE
 0879729777

แผนที่สถานที่
ให้บริการ


 

บริการทำดอกกุญแจฝังชิพและกุญแจรีโมทในรถยนต์ทุกรุ่น Immobilizer Key Services โดยช่างกุญแจชิพมืออาชีพ เทคโนโลยีจากอเมริกา
สงวนลิขสิทธิ์ 2546-2556 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลเลิศเอ็นจิเนียริ่ง
228/2 ถนน เพชรเกษม เชิงสะพานบางไผ่ ระหว่างซอยเพชรเกษม 18-20 แขวง วัดท่าพระ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของตามที่พวกเขาจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของสินค้าและบริการอ้างอิงและคำอธิบาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลเลิศเอ็นจิเนียริ่ง
เป็น บริษัท อิสระที่เชี่ยวชาญในการขายและการบริการของกุญแจรถยนต์ เราไม่ได้เป็นในทางที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนหรือรับรองใด ๆ จากเจ้าของเครื่องหมายการค้า
Trademarks and copyrights used in this site are the property of their respective owners; they are used for the purpose of products and services reference and description.
Pollert Engineering Ltd.,Part is an independent company specializing in the sales and service of automotive keys. We are not in any way affiliated with, sponsored or endorsed by any of the trademarks owners