หน้าแรก บริษัท สินค้า การบริการ ติดต่อ คำถาม
ที่ถามบ่อย
การให้บริการทำกุญแจฝังชิพลูกค้าต้องแสดงความเป็นเจ้าของรถโดยการเตรียมสำเนาทะเบียนรถและบัตรประชาชนก่อนให้บริการทุกครั้ง
การบริการ
• ดอกกุญแจชิพ
• ทำกุญแจชิพเพิ่ม
• ทำดอกกุญแจรีโมท
• ดอกกุญแจหายหมด
• แก้ไขซ่อมแซม สวิทช์รถยนต์
• สถานที่ให้บริการ

• อิมโมบิไลเซอร์คืออะไร


• ยี่ห้อและรุ่นที่ให้บริการ
 

กุญแจ ออดี้ audi

AUDI Immobilizer Key Services
บริการทำดอกกุญแจฝั่งชิพ ออดี้
โทรเช็คราคาค่าบริการและนัดหมายได้ที่เบอร์ 02-8680901
 

HOT LINE
 0879729777
(วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8:00-18:00น)

รถและรุ่นที่ให้บริการ
AUDI

TTS

TT

A1

Q7

A8

80

A4

A6

A8

A3
บริการเปลี่ยนกรอบรีโมท ออดี้ AUDI Key Shell Replacement


A1/TT
เปลี่ยนกรอบรีโมท3ปุ่ม
แบบพับทั้งตัว
3
,850บาท


ปลี่ยนกรอบ+ก้านกุญแจ
2
,500บาท
 

เปลี่ยนกรอบรีโมท3ปุ่ม
 
2,250บาท

เปลี่ยนกรอบรีโมท2ปุ่ม
2,050บาท
กุญแจรถและรีโมท

รถ/รุ่น

ปี

ทำดอกกุญแจ อิมโมบิไลเซอร์ / รีโมท เพิ่ม
รวมค่าตัดกุญแจแล้ว

(กดที่รูปกุญแจเพื่อขยาย)

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่


ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีดอกหาย
Lamborghini      

กุญแจ ออดี้ audi

A5/A6/A6L
5th generation
 
2010-2014


รีโมท 3ปุ่ม
ราคา 9,880บาท

Remote System
8T0959754C(315MHz) 

8K0959754G(315MHz)
8K0959754G(433MHz)
8K0959754C(868MHz)


ดอกกุญแจสำรอง
ราคา 1,850บาท
(NIL)

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่12,500 บาท 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3
,500
บาท

สลับเขี้ยวสวิทส์รอบคัน ไม่ให้ดอกที่หายไปไขได้
6
,500บาท

 


A1
2010-2014


รีโมท 3ปุ่ม
ราคา 9,880บาท
ต้องเช็คหมายเลขรีโมทก่อนทุกครั้ง

pincode service
2,500
บาท


ดอกกุญแจชิพ
ราคา 4,850บาท
chip 48
copy by TKM

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

2001-2004 TP08(48)8,500 บาท


2005-2009 TP25
12,500 บาท


pincode service
2,500
บาท

 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3
,500
บาท

สลับเขี้ยวสวิทส์รอบคัน ไม่ให้ดอกที่หายไปไขได้
6
,500บาท

 


Q7
2006-2014


รีโมท 3ปุ่ม
ราคา 9,880บาท
ต้องเช็คหมายเลขรีโมทก่อนทุกครั้ง

pincode service
2,500
บาท


ดอกกุญแจชิพ
ราคา 4,850บาท
chip 48
copy by TKM

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

2001-2004 TP08(48)8,500 บาท


2005-2009 TP25
12,500 บาท


pincode service
2,500
บาท

 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3
,500
บาท

สลับเขี้ยวสวิทส์รอบคัน ไม่ให้ดอกที่หายไปไขได้
6
,500บาท

 


TT

4D0837231K (3B)

2001-2009


รีโมท 3ปุ่ม
ราคา 8,880บาท
ต้องเช็คหมายเลขรีโมทก่อนทุกครั้ง

pincode service
2,500
บาท

3,950 บาท
หัวกุญแจ + ชิพ


รีโมท 3ปุ่ม
ราคา 5,880บาท
 


รีโมท 2ปุ่ม
ราคา 7,880บาท3,950 บาท
หัวกุญแจ + ชิพ

รีโมท 3ปุ่ม
ราคา 5,280บาท

ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
ราคา
3,850บาท

N,K,

M,P with panic

เปลี่ยนกรอบรีโมท3ปุ่ม
 
2,250บาท


R
เปลี่ยนกรอบรีโมท2ปุ่ม
2,050บาท

ปลี่ยนกรอบ+ก้านกุญแจ
2
,500บาท


ก้านกุญแจ 1,500บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

2001-2004 TP08(48)8,500 บาท


2005-2009 TP25
12,500 บาท


pincode service
2,500
บาท

 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3
,500
บาท

สลับเขี้ยวสวิทส์รอบคัน ไม่ให้ดอกที่หายไปไขได้
6
,500บาท

 


TTS
 
2005-2009


รีโมท 3ปุ่ม
ราคา 9,880บาท
8P0837220D TT 433Mhz

KD-AUDI A3 TT NW

ต้องเช็คหมายเลขรีโมทก่อนทุกครั้ง
 


ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
ราคา
4,250บาท


ก้านกุญแจ 1,500บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่2005-2009 TP25
12,500 บาท


pincode service
2,500
บาท

 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3
,500
บาท

สลับเขี้ยวสวิทส์รอบคัน ไม่ให้ดอกที่หายไปไขได้
6
,500บาท

 


A8
2001-2004
รีโมท 3ปุ่ม
ราคา 7,880บาท

ต้องเช็คหมายเลขรีโมทก่อนทุกครั้ง


3,950 บาท
หัวกุญแจ + ชิพ


รีโมท 3ปุ่ม
ราคา 4,880บาท
 


รีโมท 2ปุ่ม
ราคา 6,880บาท3,950 บาท
หัวกุญแจ + ชิพ

รีโมท 3ปุ่ม
ราคา 4,280บาท

 


ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
ราคา
4,550บาท

N,K,

M,P with panic

เปลี่ยนกรอบรีโมท3ปุ่ม
 
2,250บาท


R
เปลี่ยนกรอบรีโมท2ปุ่ม
2,050บาท

ปลี่ยนกรอบ+ก้านกุญแจ
2
,500บาท


ก้านกุญแจ 1,500บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

7,500 บาท

pincode service
2,200
บาท
 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3
,500
บาท

สลับเขี้ยวสวิทส์รอบคัน ไม่ให้ดอกที่หายไปไขได้
6
,500บาท

 


A8
2005-2014  
ดอกกุญแจชิพ
ราคา 5,850บาท
chip 48
copy by TKM
   

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่2005-2009 TP25
12,500 บาท


pincode service
2,500
บาท
 

 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3
,500
บาท

สลับเขี้ยวสวิทส์รอบคัน ไม่ให้ดอกที่หายไปไขได้
6
,500บาท

A6

4D0837231K (3B)
1997-2006


รีโมท 3ปุ่ม
ราคา 7,880บาท

ต้องเช็คหมายเลขรีโมทก่อนทุกครั้ง


3,450 บาท
หัวกุญแจ + ชิพ


รีโมท 3ปุ่ม
ราคา 4,880บาท


รีโมท 2ปุ่ม
ราคา 6,880บาท3,450 บาท
หัวกุญแจ + ชิพ

รีโมท 3ปุ่ม
ราคา 4,280บาท

 

ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
ราคา
3,850บาท

N,K,

M,P with panic

เปลี่ยนกรอบรีโมท3ปุ่ม
 
2,250บาท


R
เปลี่ยนกรอบรีโมท2ปุ่ม
2,050บาท

ปลี่ยนกรอบ+ก้านกุญแจ
2
,500บาท


ก้านกุญแจ 1,500บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

6,500 บาท


Audi: A4(-1997),
 A6(-1997)

pincode service
2,200
บาท
 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3
,500
บาท

สลับเขี้ยวสวิทส์รอบคัน ไม่ให้ดอกที่หายไปไขได้
5
,500บาท

 


A4

1995-2007


รีโมท 3ปุ่ม
ราคา 6,280บาท
ต้องเช็คหมายเลขรีโมทก่อนทุกครั้ง


3,250 บาท
หัวกุญแจ + ชิพ


รีโมท 3ปุ่ม
ราคา 4,280บาท


รีโมท 2ปุ่ม
ราคา 5,880บาท3,250 บาท
หัวกุญแจ + ชิพ

รีโมท 3ปุ่ม
ราคา 3,80บาท

 

 

ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
ราคา
3,850บาท


N,K,

M,P with panic

เปลี่ยนกรอบรีโมท3ปุ่ม
 
2,250บาท


R
เปลี่ยนกรอบรีโมท2ปุ่ม
2,050บาท

ปลี่ยนกรอบ+ก้านกุญแจ
2
,500บาท


ก้านกุญแจ 1,500บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

5,500 บาทAudi: A4(-1997),
 A6(-1997)

pincode service
1,500
บาท
 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
2
,500
บาท

สลับเขี้ยวสวิทส์รอบคัน ไม่ให้ดอกที่หายไปไขได้
4
,500บาท


A3

HLO 8PO837231A

1995-2002


รีโมท 3ปุ่ม
ราคา 5,280บาท
TP08
ต้องเช็คหมายเลขรีโมทก่อนทุกครั้ง
 


รีโมท 2ปุ่ม
TP08
ราคา 4,880บาท

ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
TP08
ราคา
3,850บาท


เปลี่ยนกรอบรีโมท3ปุ่ม
 
2,250บาท


R
เปลี่ยนกรอบรีโมท2ปุ่ม
2,050บาท

ปลี่ยนกรอบ+ก้านกุญแจ
2
,500บาท


ก้านกุญแจ 1,500บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

5,500 บาทAudi: A4(-1997),
 A6(-1997)

pincode service
2,200
บาท

 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
2
,500
บาท

สลับเขี้ยวสวิทส์รอบคัน ไม่ให้ดอกที่หายไปไขได้
4
,500บาท


รีโมท 2ปุ่ม
8LO837231
433Mhz

TP05
ราคา 4,880บาท


รีโมท 2ปุ่ม
KD-4D0837231
VVDI-4D0-837-231-N

433Mhz
TP05
ราคา 4,280บาท
แทน
KD-
8LO837231
433Mhz
or
VVDI-4D0-837-231-N
433Mhz

ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
TP05
ราคา
2,850บาท

 

2003-2014
รีโมท 3ปุ่ม
ราคา 6,280บาท
TP25(48CAN)
ต้องเช็คหมายเลขรีโมทก่อนทุกครั้ง
 

รีโมท 2ปุ่ม
TP25(48CAN)
ราคา 5,880บาท

ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
TP25(48CAN)
ราคา
3,950บาท

 


80

1995+

 

 

ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
ราคา
2,250บาท

 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

4,500 บาท

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
1,800
บาท

สลับเขี้ยวไม่ให้ดอกที่หายไขได้รอบคัน
3
,000บาท

  รุ่นและปีที่ไม่ได้กำหนดกรุณาสอบถามเพื่อตรวจสอบว่าทำได้หรือไม่

 •  ทำกุญแจสำรองเพิ่ม

        ท่านต้องส่งดอกกุญแจแท้  MASTER  ของลูกค้า  มาที่บริษัท เพื่อทำการอ่านข้อมูลโดยเครื่อง  RW4  และส่งสำเนาข้อมูลลงดอกกุญแจตัวใหม่ ต้องนำรถมาด้วย

-   ในเขตกรุงเทพฯ   แนะนำให้วิ่งมาทำที่บริษัทได้เลย  ใช้เวลาทำประมาณ 15-60 นาที กรุณาโทรมานัดหมายกับช่างเช็คก่อนว่าทำได้วันไหน แผนที่บริษัท

     

 •  ทำรีโมทเพิ่ม

   
ก่อนนัดหมายทำรีโมท ออดี้ต้องเช็คหมายเลขรีโมทก่อนทุกครั้ง
ในที่นี้หมายเลขรีโมทคือ
HLO 7HO 959 753 F
เพื่อสั่งรีโมทให้ตรงรุ่นทุกครั้ง

 • นัดหมายให้บริษัททำนอกสถานที่

            ทางบริษัทเริ่มให้บริการโดยท่านสามารถนัดหมายล่วงหน้า 1 วันทำการ โทรเช็คราคาและวันทำได้ที่เบอร์ 02-8680901
ทั้งนี้ลูกค้าต้องเสีย ค่าบริการนอกสถานที่
800++ แล้วแต่ระยะทาง
           

 • กรณีดอกกุญแจลูกค้าหายหมด ราคารีเซต EPROM ายในกล่อง ECU/ECM เพื่อทำรหัสใหม่  ราคาประมาณ  4,500-7,500 บาท สำหรับดอกแรก ลูกค้าได้กุญแจ 1ดอกถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มดอกกุญแจก็บวกราคาขึ้นตามราคาดอกที่ระบุข้างต้น

                (ราคานี้ไม่รวมค่าทำเล็งเขี้ยวทำดอก แนะนำให้ช่างทำดอกที่สามารถไขสวิทส์กุญแจได้ก่อน)
 

 • ค่าบริการทำดอกกุญแจขึ้นใหม่กรณีไม่ดอกกุญแจเหลืออยู่ ราคาประมาณ  1,800-3,500 บาท

 • บริการทำการเรียงเขี้ยวกุญแจใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ดอกที่หายไปสามารถไขได้รอบคัน ราคาประมาณ  3,000-6,500 บาท


   

 • สถานที่ให้บริการ


  Hit Counter
Department of Export Promotion

 

HOT LINE
 0879729777

แผนที่สถานที่
ให้บริการ

 

บริการทำดอกกุญแจฝังชิพและกุญแจรีโมทในรถยนต์ทุกรุ่น Immobilizer Key Services โดยช่างกุญแจชิพมืออาชีพ เทคโนโลยีจากอเมริกา
สงวนลิขสิทธิ์ 2546-2556 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลเลิศเอ็นจิเนียริ่ง
228/2 ถนน เพชรเกษม เชิงสะพานบางไผ่ ระหว่างซอยเพชรเกษม 18-20 แขวง วัดท่าพระ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของตามที่พวกเขาจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของสินค้าและบริการอ้างอิงและคำอธิบาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลเลิศเอ็นจิเนียริ่ง
เป็น บริษัท อิสระที่เชี่ยวชาญในการขายและการบริการของกุญแจรถยนต์ เราไม่ได้เป็นในทางที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนหรือรับรองใด ๆ จากเจ้าของเครื่องหมายการค้า
Trademarks and copyrights used in this site are the property of their respective owners; they are used for the purpose of products and services reference and description.
Pollert Engineering Ltd.,Part is an independent company specializing in the sales and service of automotive keys. We are not in any way affiliated with, sponsored or endorsed by any of the trademarks owners